Viešieji pirkimai

VALSTYBINĖ KALBOS INSPEKCIJA

 

2018 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAS

 

 

Pirkimo (eilės) numeris

Pirkimo (sutarties) pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų kodas (kategorija) pagal BVPŽ

Pirkimo būdas

VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa

Numato-ma

 sutarties vertė

Paraiš-kos gavimo data

Sutarties

suma

Tiekėjo pavadinimas, sutarties numeris, sudarymo data

Pirkimo  vykdymas taikant aplinkosaugos reikalavimus

Pirkimo vykdymas taikant VPĮ 23 str. reikalavimus

Sutarties

galiojimo data

(įskaitant pratęsimą)

Pastabos (pvz., kai perkama iš vieno tiekėjo ir pan.)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

        12

     13

 1.

Interneto domenų vardų pirkimas

72417000-6

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.5 c

11,00

2018-01-02

10,16

AB „Telia Lietuva“, sutartis Nr. AVN427743,

2018-01-02

Ne

Ne

1 metai

Vienas tiekėjas

 2.

Elektroninio parašo sertifikato pirkimas

79132100-9

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

10,00

2018-01-03

8,23

VĮ Registrų centras, sutartis Nr. 16571610-1,

2018-01-09

Ne

Ne

2 metai

Nėra

 3.

Buhalterinės apskaitos sistemos aptarnavimo paslaugų pirkimas

72000000-5

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.5.c

1960,20

2018-01-03

1960,20

UAB „Stekas“, sutartis Nr. BA-2018.10,

2018-01-23

Ne

Ne

3 metai

1 tiekėjas

4.

Banko paslaugų pirkimas

66110000-4

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

120,00

2018-02-01

120,00

AB „Luminor bank“, sutartis Nr. 3, 2018-02-06

Ne

Ne

1 metai

Nėra

 

 

 

Pirkimo (eilės) numeris

Pirkimo (sutarties) pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų kodas (kategorija) pagal BVPŽ

Pirkimo būdas

VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa

Numato-ma

 sutarties vertė

Paraiš-kos gavimo data

Sutarties

suma

Tiekėjo pavadinimas, sutarties numeris, sudarymo data

Pirkimo  vykdymas taikant aplinkosaugos reikalavimus

Pirkimo vykdymas taikant VPĮ 23 str. reikalavimus

Sutarties

galiojimo data

(įskaitant pratęsimą)

Pastabos (pvz., kai perkama iš vieno tiekėjo ir pan.)

 

 

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

        12

     13

 5.

Kanceliarinių prekių pirkimas

30192000-1

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

500,00

2018-02-06

392,51

UAB „Reavita“, sutartis Nr. 006630,

2018-02-07, Nr. REA043649, 2018-02-19

Ne

Ne

Vienkartinė

Nėra

 6.

Elektroninių pašto dėžučių talpinimo paslaugų pirkimas

64216120-0

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

100,00

2018-03-01

39,93

AB „Telia Lietuva“, sutartis Nr. HSP392152,

2018-03-09

Ne

Ne

6 mėn.

Nėra

 7.

Darbuotojų tobulinimo paslaugų pirkimas

79633000-0

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.2.15 p.

49,00

2018-03-01

49,00

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, sutartis Nr. TAA825123, 2018-03-09

Ne

Ne

Vienkartinė

Vienas tiekėjas

8.

Apgyvendini-mo paslaugos

98341000-5

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

100,00

2018-04-24

   44,00

UAB „Pajūrio alka“, sutartis Nr. VAP08784, 2018-04-27

Ne

Ne

Vienkartinė

Nėra

 

 

Pirkimo (eilės) numeris

Pirkimo (sutarties) pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų kodas (kategorija) pagal BVPŽ

Pirkimo būdas

VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa

Numato-ma

 sutarties vertė

Paraiš-kos gavimo data

Sutarties

suma

Tiekėjo pavadinimas, sutarties numeris, sudarymo data

Pirkimo  vykdymas taikant aplinkosaugos reikalavimus

Pirkimo vykdymas taikant VPĮ 23 str. reikalavimus

Sutarties

galiojimo data

(įskaitant pratęsimą)

Pastabos (pvz., kai perkama iš vieno tiekėjo ir pan.)

 

 

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

        12

     13

 9.

Apgyvendini-mo paslaugos

98341000-5

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

50,00

2018-05-14

   25,00

UAB „Auktora“, sutartis Nr. SNS18116, 2018-05-17

Ne

Ne

Vienkartinė

Nėra

 10.

Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas

64210000-1

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

2500,00

2018-05-17

2331,36

AB „Telia Lietuva“, sutartis Nr. 4360070896-150529,

2018-05-29

Ne

Ne

3 metai

Nėra

 11.

Įvairių biuro (buities) reikmenų pirkimas

30190000-7

Per CPO

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 11 p.

100,00

2018-06-07

50,58

UAB „Koslita“, sutartis Nr. CPO56729, 2018-06-15

Taip

Ne

Vienkartinė

Nėra

 

12.

Biuro popieriaus pirkimas

30197640-4

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

250,00

2018-06-07

222,04

UAB „Smiltainis ir Ko“, sutartis Nr. 2010026280, 2018-06-11

Taip

Taip

Vienkartinė

Vienas tiekėjas

 

 

 

 

 

 

Pirkimo (eilės) numeris

Pirkimo (sutarties) pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų kodas (kategorija) pagal BVPŽ

Pirkimo būdas

VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa

Numato-ma

 sutarties vertė

Paraiš-kos gavimo data

Sutarties

suma

Tiekėjo pavadinimas, sutarties numeris, sudarymo data

Pirkimo  vykdymas taikant aplinkosaugos reikalavimus

Pirkimo vykdymas taikant VPĮ 23 str. reikalavimus

Sutarties

galiojimo data

(įskaitant pratęsimą)

Pastabos (pvz., kai perkama iš vieno tiekėjo ir pan.)

 

 

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

        12

     13

 13.

Kanceliarinių (biuro) prekių paslaugos

30192000-1

Per CPO

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 11 P.

100,00

2018-06-08

   56,68

UAB „Eurobiuras“, sutartis Nr. CPO56724, 2018-06-08

Taip  

Ne

Vienkartinė

Nėra

 14.

Kanceliarinių (biuro) prekių paslaugos

30192000-1

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

100,00

2018-06-11

   72,72

UAB „Reavita“, sutartis Nr. REA 045210, 2018-06-11

Ne  

Ne

Vienkartinė

Vienas tiekėjas

 

15.

Darbuotojų tobulinimo paslaugų pirkimas

79633000-0

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.2.15 p.

80,00

2018-09-06

80,00

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“, sutartis Nr. VIPM-5763, 2018-09-28

Ne

Ne

Vienkartinė

Vienas tiekėjas

 

16.

Elektroninių pašto dėžučių talpinimo paslaugų pirkimas

64216120-0

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

20,00

2018-09-13

19,97

AB „Telia Lietuva“, sutartis Nr. HSP410032,

2018-09-16

Ne

Ne

3 mėn.

Nėra

 

 

 

 

 

 

 

Pirkimo (eilės) numeris

Pirkimo (sutarties) pavadinimas

Prekių, paslaugų ar darbų kodas (kategorija) pagal BVPŽ

Pirkimo būdas

VPĮ straipsnis, dalis, punktas, kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas, Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliekama apklausa

Numato-ma

 sutarties vertė

Paraiš-kos gavimo data

Sutarties

suma

Tiekėjo pavadinimas, sutarties numeris, sudarymo data

Pirkimo  vykdymas taikant aplinkosaugos reikalavimus

Pirkimo vykdymas taikant VPĮ 23 str. reikalavimus

Sutarties

galiojimo data

(įskaitant pratęsimą)

Pastabos (pvz., kai perkama iš vieno tiekėjo ir pan.)

 

 

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

        12

     13

 17.

Kanceliarinių (biuro) prekių paslaugos

30192000-1

Per CPO

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 11 P.

100,00

2018-06-08

   56,68

UAB „Eurobiuras“, sutartis Nr. CPO56724, 2018-06-08

Taip 

Ne

Vienkartinė

Nėra

 

 

18.

Apgyvendini-mo paslaugų pirkimas

98341000-5

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.1.2 p., 21.2.1 p.

50,00

2018-09-27

   46,00

UAB „Pajūrio alka“, sutartis Nr. VAP09027, 2018-09-28

Ne

Ne

Vienkartinė

Nėra

 

19.

Darbuotojų tobulinimo paslaugų pirkimas

79633000-0

Apklausa

LR VPĮ 25 str. 2 d. ir Aprašo 21.2.15 p.

270,00

2018-09-27

270,00

UAB „Apertum“, sutartis Nr. 01752, 2018-10-09

Ne

Ne

Vienkartinė

Vienas tiekėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-13