Apie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą

Inspekcija kontroliuoja, kaip vykdomi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai.

Daugeliui aktualiausias yra 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ (Žin., 1998 Nr.18-445). Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą sudaro 8 dalys: 

1. Žodyno klaidos.

2. Žodžių sandaros klaidos.

3. Linksnių vartojimo klaidos.

4. Prielinksnių klaidos

5. Įvairių formų vartojimo klaidos.

6. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos.

7. Neteiktina žodžių tvarka.

8. Būtiniausi bendrinės lietuvių tarties reikalavimai.

Į sąrašą įtraukti tik dažniausiai vartosenoje pasitaikantys žodžiai. Daugtaškis kiekvieno poskyrio pabaigoje rodo, kad sąrašas nėra baigtinis, neteiktini visi panašios sandaros ar darybinės reikšmės žodžiai. Netaisyklingos yra ne tik pateiktos žodžių formos, bet ir jų dariniai. 

Pastaba. Yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. N-3 (152) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pakeitimo“ pakeitimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-04