2018 metais tikrintų knygų kalbos klaidų apžvalga

Data

2018 12 28

Įvertinimas
0
253_67176948724da9fc8e1a08a6c42c7257 (1).jpg

Patikrinta 66 neperiodinės spaudos leidiniai. Stengtasi rinktis kuo įvairesnes naujai išleistas lietuvių ir užsienio autorių knygas, pusė iš patikrintų knygų skirtos vaikams ir paaugliams. Kalbos požiūriu pasitaikė labai įvairių knygų – ir taisyklinga, ir prasta kalba.

Vadovams parašyti raštai, nurodytos kalbos klaidos, kurios buvo pastebėtos tikrintose knygose. Už labai netaisyklingą Remigijaus Žukausko knygos „Labdarinė fėja“ kalbą leidyklos „Eglė“ vadovui surašytas nurodymas įpareigojant ateityje užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos lietuvių kalbos normos.

Skundų, kad leidinių kalba netaisyklinga, nėra daug. Ne visi pasitvirtina arba pasitvirtina iš dalies, nes daugumą skaitytojų piktina nesklandi kalba arba prastas vertimas, korektūra. Stiliaus klaidos, žargono vartojimas vertinamas atsižvelgiant į kūrinio kontekstą.

2018 metais, kaip ir ankstesniaisiais, tikrintose knygose kalbos klaidų kiekis ir jų pobūdis buvo panašus. Pastebėta leksikos, gramatikos, skyrybos, nemažai rašybos klaidų.

 

Būdingesni kalbos normų pažeidimai

 

Pateikiami netaisyklingos kalbos pavyzdžiai iš 2018 metais tikrintų neperiodinės spaudos leidinių:

Gramatikos klaidos

jį iškvietė į Šarvo baraką trumpam pasitarimui (=į trumpą pasitarimą; trumpai pasitarti; trumpo pasitarimo);

nebijome nieko, bet kartais pačių savęs, kad kur neperlenktume lazdą (=lazdos);

Tada kledarai skuba į boksus sučiupti Bruolį (=Bruolio);

nutarė tėtis ir nuėjo atnešti mamos planšetinį kompiuterį (=planšetinio kompiuterio);

Geram žmogui sunku tapti blogu (=blogam), kaip ir priešingai;

būtų geras darbas, jei tai įvyktų vos už kelių dienų, nes išvengtų pavojaus būti apgautais (=apgaubti) labai daug žmonių;

žinau, kad tu nesi visai bloga mergaitė, ir mes norime padėti tau tapti gera (=gerai);

jį vis dar teberėmė, nors ir nemėgo, oligarchai, kuriuos jis padarė turtingais ir galingais (=turtingus ir galingus) mainais į jų paramą ir paklusnumą;

Kvin pastangos atrodyti abejinga (=abejingai) žlugo;

Jis ir Barbės mama be galo lepino Barbę pripildydami jos jaunos asmenybės gyvenimo prasmės ieškojimams atvirą sielą dar 1751 metais gimusiu blogiu (=gimusio blogio);

jis manė, kad Poetui nedera būti vienu (=vienam) iš „jų“;

Ne tame (=čia; ten ar pan.) glūdi esmė;

Luotelis – ne molio Motiejus ir, jei kas būtų netvarkoje (=negerai), jis praneštų;

Viskas tvarkoj (=gerai), ji gyva ir sveika;

Jei už blogį atsilyginti (=būtų atsilyginama; atsilygintum) tik blogiu – jis niekada nesibaigs;

važiuot tikrai patogu, jeigu nekreipt dėmesio (=nekreipiant dėmesio; jeigu nekreiptume dėmesio) į dulkes.

 

Skyrybos klaidos

šiek tiek papasakojo kas (=papasakojo, kas) ir kaip;

Neatsimenu kokiame (=Neatsimenu, kokiame) kontekste ji pavadino mane „dideliu vaiku“;

tęsė jau senokai vykstantį pokalbį Kirilas, ką tik mintyse paskaičiavęs kiek (=paskaičiavęs, kiek) provizijos reikės trims Lietuvos pulkams;

linktelėjo Vasilijus, parodydamas savo ištikimiausiam patikėtiniui kur (=patikėtiniui, kur) sėsti, ir dar kartą nužvelgė

O emyras Edigėjus, išgirdęs žvalgo atneštas žinias, apsidžiaugė, kad neapsigavo ir (=neapsigavo, ir) atmetė Maskvos pasiūlymą užimti Smolenską;

Istorikas suprato, kad Pakeleivis nelaukia atsakymo ir (=atsakymo, ir) pakeitė temą;

Dalia pasidairė po klasę kur sėstis ir (=klasę, kur sėstis, ir), pastebėjusi vienintelį tuščią suolą antros eilės gale, pasuko jo link;

Koks bus tos dvikovos rezultatas tapo (=rezultatas, tapo) aišku iškart;

Ieškodama išeities kaip padėti Barbei aš (=išeities, kaip padėti Barbei, aš) šioje vietoje radau dar šį tą;

Aš tave pamokysiu kaip (=pamokysiu, kaip) elgtis;

replikavo Dalia Barbei, bet ši pamanė, kad tai pataikavimas ir (=pataikavimas, ir) nusprendė pasvarstyti;

Džiaugiuosi, kad radai kuo (=radai, kuo) užsiimti;

ir tai mane sugniuždė labiau nei (=labiau, nei) derėjo;

ir taip įprasta, kad veikiau tuo gėrimu kvėpuotume nei (=kvėpuotume, nei) jį gertume;

mieliau bamba negu (=bamba, negu) dirba;

eksperimentai nepavyksta dažniau nei (=dažniau, nei pavyksta);

Visi tikėjosi, kad įveikęs regento Steno Sturės jaunesniojo pajėgas, džiaugsis (=kad įveikęs regento Steno Sturės jaunesniojo pajėgas džiaugsis arba kad, įveikęs regento Steno Sturės jaunesniojo pajėgas, džiaugsis) pergale ir nurims;

Tačiau žlugus Sąjungai, mažytė (=Tačiau žlugus Sąjungai mažytė arba Tačiau, žlugus Sąjungai, mažytė) Kaliningrado sritis liko viena;

vaikai pamatę Dalią, iškart (=vaikai pamatę Dalią iškart arba vaikai, pamatę Dalią, iškart) sužiuro į ją;

Bet nespėjus jam ištarti žodžio, kledarai (=Bet nespėjus jam ištarti žodžio kledarai arba Bet, nespėjus jam ištarti žodžio, kledarai) pačiumpa ir ištempia Bruolį;

pasipiktino įžeista Silė, bet pamačiusi ryžtingą Dalios žvilgsnį ir visišką kitų besiklausančiųjų abejingumą, nutilo (=bet pamačiusi ryžtingą Dalios žvilgsnį ir visišką kitų besiklausančiųjų abejingumą nutilo arba bet, pamačiusi ryžtingą Dalios žvilgsnį ir visišką kitų besiklausančiųjų abejingumą, nutilo);

išėjo pasivaikščioti gatvėmis, tikėdamasi tokiu būdu pagreitinti valandų slinkimą ir (=gatvėmis, tikėdamasi tokiu būdu pagreitinti valandų slinkimą, ir arba gatvėmis tikėdamasi tokiu būdu pagreitinti valandų slinkimą ir) netrukus bus čia;

Berniukas bijojo, kad atskleidęs mamai paslaptį, jis (=kad atskleidęs mamai paslaptį jis arba kad, atskleidęs mamai paslaptį, jis) neteks dėdės ir žvilgančios Pobedos;

Pasakojau apie įspūdžius Krokuvoje ir Vilniuje, pažintį su būsimuoju sutuoktiniu, gana jaunu, neapsakomai stipriu Žygimantu ir (=Žygimantu, ir) nuteikiau;

Žinai, kas mūsų manymu be galo (=kas, mūsų manymu, be galo) svarbu;

trimitai išgąsdins tyrąsias damas, jos, rodos saugo (=rodos, saugo) miegantįjį;

Mano manymu jis (=Mano manymu, jis) tęsis ilgai;

Galop tėčiui verstis kontrabanda, laikant tai labai pelningu, todėl jo nuomone garbingu (=todėl, jo nuomone, garbingu) užsiėmimu, atrodė visai logiška;

Nepritarti Barbei, supykdyti ją, vadinasi likti (=vadinasi, likti) užribyje;

Aišku prisimenu (=Aišku, prisimenu).

 

Žodyno klaidos

Tūlas (=Kuris ne kuris; Kažkas ar pan.) kvatoja pilvą apsikabinęs;

sutriko Steponas, kurio humoro jausmas balansavo kažkur ties atžymom (=žymom; žymenim) tarp „visiškai jokio“ ir „nekoks“;

Ir ta atsižymėtoji (=pasižymėtoji) teritorija;

Reiškia (=Vadinasi), dukrelė perėmė valdžią Maskvoje;

Reiškia (=Vadinasi), ši dalis nepavyko;

atvažiuos Jurgis Brėdikis, kuris mane žino (=pažįsta) iš mokyklos laikų;

man vien tik burtažodžio pagalba (=burtažodžiu) pavyko prisemti kibirėlį smėlio;

Horizonte nusimato (=numatoma) kai kas svarbaus;

Pamąstė Feliksas, nusiėmė (=nusijuosė) kelnių diržą, padarė iš jo man apykaklę ir nusivedęs prie stulpo išplautiems puodams saulėje džiovinti pririšo mane.

 

Rašybos klaidos

ji iš karto leisdavosi į nuogastavimus (=nuogąstavimus);

kartu regsti (=regzti);

niekada nevėlu (=ne vėlu) keistis, reikia tik noro;

gal vis dėl to (=vis dėlto) jai geriau reikėjo leisti;

o karalius, ne visiškai (=nevisiškai) juo pasitikėdamas, pasiuntė kartu savo generolą;

šito atrodė perdaug (=per daug) netgi jam;

video salone (=videosalone), kur jis kasdien žiūrėjo negailestingas rytietiškas kovas;

Kolonijos ne atsitiktinai (=neatsitiktinai) puolė tą pačią dieną, kai vadė Džeimson buvo pervežama į kitą kalėjimą;

Ir ji ne atsitiktinai (=neatsitiktinai) pabėgo;

Bet gi (=Betgi) čia visiškas laiko švaistymas;

Kažkas vistiek (=vis tiek) turi būti kaltas;

kaip mat (=kaipmat) išgydė;

pelės, likusios kažinkur (=kažin kur) toli.

 

Pastabos:

1. Paryškintos žodyno ir gramatikos klaidos, kuriomis pažeidžiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997-12-18 nutarimas Nr. 68 ,,Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“.

2. Skyrybos klaidos pažeidžia Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006-09-28 nutarimus Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ ir Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“.