Gegužės 29 d. vyko savivaldybių kalbos tvarkytojų seminaras

Data

2019 06 06

Įvertinimas
3
Pirmas puslapis (1).jpg

Valstybinė kalbos inspekcija kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija surengė savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojų seminarą. Seminaro tema – informacijos apie kalbos vartojimą teikimo galimybės ir nauda visuomenei.

 

Įžanginiame pranešime visuomenei teikiamos informacijos apie valstybinės kalbos vartojimą aspektus apžvelgė Donatas Smalinskas, laikinai einantis Inspekcijos viršininko pareigas.

Pranešimą „Informacijos apie leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą ir derinimą Vilniaus miesto savivaldybėje pateikimas“ skaitė Vilniaus m. savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja Sigita Bertulienė.

Patirtimi šviečiamosios veiklos srityje su kolegomis dalijosi Alytaus m. savivaldybės kalbos tvarkytoja Dalytė Žukaitienė, Klaipėdos m. savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova, Prienų r. savivaldybės kalbos tvarkytoja Vaida Peleckienė, Visagino savivaldybės kalbos tvarkytoja Lina Dainienė, Klaipėdos r. savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Daiva Beliokaitė, Panevėžio r. savivaldybės kalbos tvarkytoja Birutė Goberienė. Valstybinei kalbai skirta vietos visų savivaldybių administracijų interneto svetainėse. Čia kalbos tvarkytojai teikia visą svarbiausią teisinę informaciją, aktualius patarimus kalbos klausimais, tai, kas įdomu tos savivaldybės gyventojams – kaip kirčiuoti krašto vietovardžius, kokias jų formas vartoti ir pan. Dauguma rengia atmintines tikrintų įmonių darbuotojams, kolegoms, kai kurie kalbos tvarkytojai organizuoja viktorinas ir konkursus.

Seminaro dalyvius sveikino ir aktualius klausimus apžvelgė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.