Inspekcija kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje

Data

2017 05 17

Įvertinimas
0
images.jpg

     Gegužės mėnesį į Valstybinę kalbos inspekciją kreipėsi piliečiai dėl anglų kalbos vartojimo: Vilniaus miesto savivaldybės administracija prie mokymosi įstaigų pakabino lenteles su užrašu „TĖVELIŲ STOTELĖ  KISS AND RIDE“, o šalia šių užrašų esančias gatvių atkarpas paženklino simboliais „K+R“. Šių lentelių ir gatvių ženklinimo tikslas – nurodyti  trumpiems sustojimams skirtas vietas.

     Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatyme nurodyta, kad eismą keliuose Lietuvos Respublikoje gali riboti tik Kelių eismo taisyklėse numatyti kelio ženklai, ženklinimo linijos, šviesoforai ir reguliuotojo signalai. Pagal šį teisės aktą kelio ženklams priskiriami ženklai, kuriais nustatoma eismo tvarka, įspėjami eismo dalyviai arba jiems suteikiama informacija. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pakabintos lentelės „TĖVELIŲ STOTELĖ  KISS AND RIDE“ suteikia teisę sustoti eismo dalyviams nurodytoje vietoje, jomis kontroliuojamas automobilių eismas, taigi jos laikytinos kelio ženklais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintose Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad eismą keliuose Lietuvos Respublikoje gali apriboti tik kelio ženklai, kurie aptarti Taisyklių 1 priede, taip pat patvirtinti leistini kelių ženklinimo simboliai. Šiose taisyklėse kelių ženklo „TĖVELIŲ STOTELĖ  KISS AND RIDE“ ar gatvės ženklinimo simbolio „K+R“ nėra, todėl, Inspekcijos nuomone, yra pažeisti galiojantys teisės aktai, užtikrinantys saugų eismą automobilių keliais Lietuvoje.

     Valstybinė kalbos inspekcija minėtų teisės aktų įgyvendinimo nekontroliuoja. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą Vyriausybės atstovas iš vietos savivaldos institucijų turi teisę reikalauti, jog būtų įgyvendinami įstatymai, vykdomi Vyriausybės priimti nutarimai ir kiti su įstatymų įgyvendinimu susiję centrinių valstybinio administravimo subjektų priimti teisės aktai. Inspekcija kreipėsi į Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje ir paprašė įvertinti, ar kelio ženklas „TĖVELIŲ STOTELĖ  KISS AND RIDE“ ir kelių ženklinimo simbolis „K+R“ nepažeidžia minėtų teisės aktų.