Inspekcija patikrino antspaudų ir spaudų kalbą

Data

2019 01 03

Įvertinimas
1
SPAUDŲ foto-1.jpg

     Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatyme nurodyta, kad „antspaudų apyvartos priežiūrą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal kompetenciją atlieka Policijos departamentas, teritorinės policijos įstaigos ir Valstybinė kalbos inspekcija“. Antspaudų apyvartos įstatymo 3 str. 7 p. nustatyta, kad „antspaudų gamintojas privalo užtikrinti, kad pagaminti antspaudai atitiktų teisės aktuose nustatytus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, kad juose būtų vartojamos autentiškos ir oficialios vietovardžių formos“.

      Inspekcija patikrino gamintojų pateiktus antspaudų pavyzdžius. Juose kalbos klaidų nepastebėta.