Inspekcija tikrino įmones ir įstaigas

Data

2017 05 16

Įvertinimas
0
Pažymėjimas (1).jpg

Paaiškėjo, kad egzamino pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ tikrintose įmonėse ir įstaigose nėra išlaikęs 51 darbuotojas, todėl Inspekcija jiems surašė nurodymus įpareigodama tai padaryti per nustatytą terminą.

Atkreipiame dėmesį, kad egzamino nereikia laikyti asmenims, įgijusiems pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba, įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau, baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas, išlaikiusiems mokyklinį (valstybinį) gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

Praėjusiais metais Inspekcija patikrino 60 įmonių ir įstaigų, nurodymus išlaikyti egzaminus surašė 487 asmenims.