Inspekcijos viršininkas skaitė pranešimą Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje

Data

2018 05 03

Įvertinimas
0
41691108121_04b9d93b82_z (1).jpg

      Balandžio 24–26 d. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiuose buvo aptartas  Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos projektas,  nagrinėjami Lietuvos Respublikos pilietybės, lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo, vaiko teisių apsaugos užsienyje užtikrinimo, gimtosios lietuvių kalbos padėties klausimai. Komisijos posėdžiuose dalyvavo Seimo nariai, ministrai, įvairių institucijų atstovai, mokslininkai ir ekspertai.

      Priimtoje rezoliucijoje teigiama, kad išklausiusi Komisijos pirmininko pavaduotojų Henriko Antanaičio ir Stasio Tumėno pasisakymus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko Audrio Antanaičio,  Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko Donato Smalinsko ir Lietuvių kalbos instituto direktorės Jolantos Zabarskaitės pranešimus Komisija ragina Seimą kuo skubiau priimti konstitucinį  Valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai siūlo sukurti Nacionalinę lietuvių kalbos saugojimo ir puoselėjimo strategiją, kurią įgyvendinant būtų sutelktos visos kompetentingos institucijos,  didinama informacijos apie lietuvių kalbos unikalumą ir jai kylančias grėsmes sklaida, ugdomas lietuvių kilmės žmonių pasididžiavimas lietuvių kalba.    

                           

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)