Kalbos klaidos, vasarį pastebėtos televizijos laidose

Data

2018 03 06

Įvertinimas
0
microphone.jpeg

Vasarį Kalbos inspekcija tikrino LRT televizijos laidą „LRT forumas“, LNK laidas „Sveikatos ABC“ ir „Mes vieno kraujo“, TV3 transliuotą žiemos olimpinių žaidynių atidarymą, laidas „Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Dienos apžvalga“, „Misija: vestuvės“, „Miestas ar kaimas“, „Superekspertai“, TV3 ir TV6 transliuotas žiemos olimpines žaidynes.

Pateikiame kai kurias pastebėtas klaidas.

 

Leksikos klaidos

kažkokį tai (=kažkokį) jaudulį

galim betarpiškai (=nuoširdžiai) pabendrauti

ačiū, užskaitau (=įskaitau)

praėjo (=perėjo) labai griežtą papildomą atranką

gynėja pasijungia (=prisijungia) prie išpuolio

kerta tarpinio finišo atžymą (=žymą)

pakankamai (=gana) nesudėtingai praleidžia

kaip reikia teisingai (=tinkamai) rengtis

garbė išpuolė (=atiteko) B grupės komandoms

 

Gramatikos klaidos

mano odoje atsirado raukšlelės (=raukšlelių)

pagaliau bendros nuomonės priėjo (=prie bendros nuomonės priėjo; bendrą nuomonę

priėjo)

ji atstovauja vyresnę kartą (=vyresnei kartai)

du kartus ėjau pildyt kortelę (=kortelės) ir dar vieną kartą ją (=jos) atsiimti

Julija vėl grįžta užkariauti jūsų simpatijas (=simpatijų)

nepalieka nė vieno abejingu (=abejingo)

viso pasaulio žvaigždės gali būti įkūnytos lietuvių dainininkais (=dainininkų)

o ką tu tame (=čia) matai blogo

bendroj sumoj (=iš viso) iš penkių turi būti keturi

viskas tvarkoj (=gerai) būtų šeimoje

matysime tas septyniolika dienų tik kitokiame pavidale (=kitokiu pavidalu)

korėjiečių kalbos žinios aukščiausiame lygyje (=puikios; aukščiausio lygio)

pas mane nėra (=aš neturiu) sulėtinimo vaistukų

Šiaurės ir Pietų Korėjos sportininkai eis po viena vėliava (=su viena vėliava)

baiginėjasi (=baigiasi) tapatybės kortelė, baiginėjasi (=baigiasi) vairuotojo pažymėjimas

turėjo laiko ir erdvės, kad jį pašalinti (=pašalintų) kaip nors iš zonos

jeigu prisiminti (=jeigu prisimintume) pradžią, tai turbūt pirmasis didysis nusivylimas

virškinimo ligos, kaip nebūtų gaila (=kad ir kaip gaila), yra tarp dažniausių sveikatos sutrikimų

akmenys už namų zonos nesiskaičiuoja (=neskaičiuojami)

skundžiasi apsunkintu (=pasunkėjusiu) kvėpavimu

aštuonios (=aštuonerios) olimpinės žaidynės

 

Kirčiavimo klaidos

Kanada (=Kanadà)

Liuksemburgo (=Liùksemburgo)

Áirijoje (=Aĩrijoje)

moterìs (=móteris)

pãstangų (=pastangų̃)

transporto (=transpòrto)

namuose (=namuosè)

žaidynes (=žaidynès)

produktus (=produktùs)

nuostabų (=nuostãbų)

kiekvienái (=kiekvíenai) dainai

nedideléi (=nedìdelei) reklamai

stìpriai (=stipriaĩ) pasikeitė

operatyviai (=operatyviaĩ) pakoreguot

leidžiami (=leidžiamì) į trasą

balsas neturi lẽmiamos (=lemiamõs) reikšmės

apčiuopiamos (=apčiuopiamõs) naudos

suprañtamų (=suprantamų̃) aplinkybių

palieki (=paliekì)

pàkeičiam (=pakeĩčiam)

nèdraudžia (=nedraũdžia)

sùteikia (=suteĩkia)