Kovo, balandžio, gegužės mėnesį įmonių ir įstaigų raštuose pastebėtos kalbos klaidos

Data

2018 06 18

Įvertinimas
0
Įmonių raštų tikrinimas.jpg

Kalbos inspekcija tikrino VĮ Energetikos agentūros, Lietuvos bioetikos komiteto, VšĮ Europos humanitarinio universiteto, Vilniaus technologijų ir dizaino, Vilniaus verslo, Vilniaus kooperacijos kolegijų, Lietuvos nacionalinio kultūros, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo, Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo, Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centrų, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, UAB „Grinda“ raštų kalbą.

                      Pateikiame pastebėtas būdingas klaidas.

 

Rašybos klaidos

 

šie duomenis (=duomenys) parodo, kad UAB yra valdytos bendrovės turto ir įsipareigojimų perėmėja

tvirtino visas turgavietė (=turgavietės) pajamas ir išlaidas

informuojame, kad Jūsų nurodytu laikotarpių (=laikotarpiu)

turi teisę per 15 kalendorinių dienų apskusti (=apskųsti) komitetui

priė (=prie) pirminių ataskaitos dokumentų buvo pridėta tai patvirtinanti diplomo kopiją (=kopija)

jiems sudarytos puikios sąlygoms (=sąlygos) mokslui

ruošimasi (=ruošimąsi) renginiams

dalyvaus meistrai su įvairių vaizdinės ir taikomosios dailės sričių kuriniais (=kūriniais)

Lietuvos Respublikos Civilinis (=civilinis) kodeksas

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Darbo (=darbo) kodeksu

vadovaudamiesi pasiektu principiniu susitarimu su Lietuvos Respublikos Švietimo (=švietimo) ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos Darbuotojų (=darbuotojų) saugos ir sveikatos kriterijai

Lietuvos Respublikos Vidaus (=vidaus) reikalų ministerijai

Lietuvos Respublikos Susisiekimo Ministras (=susisiekimo ministras)

 

Skyrybos klaidos

 

atlikdami mokėjimą būtinai nurodykite buto ar patalpos apie (=patalpos, apie) kurią prašote pateikti informaciją, adresą

jokių pastabų, susijusių su statybos teisėtumu nepareiškė (=teisėtumu, nepareiškė)

šio ginčo, matyt nebūtų (=ginčo, matyt, nebūtų)

pardavus šias patalpas esančias (=patalpas, esančias) adresu

bendrovės duomenimis visas (=duomenimis, visas) šio buto išlaikymo išlaidas apmokėdavo A. B.

norime atkreipti dėmesį, kad įmonės darbuotojų žiniomis minėtas (=žiniomis, minėtas) asmuo galimai turi psichikos problemų

prašome informuoti apie paskirtą atsakingą asmenį įstaigoje su kuriuo (=įstaigoje, su kuriuo) galėtume susisiekti

institucijos banko sąskaitos skirtos (=sąskaitos, skirtos) „Erasmus+“ aukštojo mokslo programai iš Europos Komisijos lėšų įgyvendinti likutis (=įgyvendinti, likutis)

kreipiamės prašydami įrengti eismą ribojančius kelių ženklus, atlikti žymėjimus reguliuojančius (=žymėjimus, reguliuojančius) eismą bei transporto priemonių parkavimą

taip pat užtikrinti bendradarbiavimą su partneriu iš Lenkijos jei (=Lenkijos, jei) projektas bus finansuojamas

studijų korpuse studijuoja apie 200 nuolatinių studijų pirmos ir antros pakopos studentų 2 (=studentų, 2) trečios pakopos studentai, bei (=studentai bei) apie 200 ištęstinių studijų pirmos pakopos studentų

siekdami ir toliau tęsti akademinę veiklą bei vystyti dalyvavimą Lietuvos Respublikos programose ir remdamiesi pastarųjų metų abiejų universitetų bendradarbiavimo patirtimi, bei  (=patirtimi bei) vadovaudamiesi pasiektu principiniu susitarimu su Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, kreipiamės su prašymu pratęsti valstybės turto panaudos sutartį

parodoje kaip įprasta dalyvaus (=parodoje, kaip įprasta, dalyvaus) apie penkis šimtus meistrų su įvairių vaizdinės ir taikomosios dailės sričių kūriniais

parodos pavadintos „Gyvos jungtys“ atidarymas (=parodos, pavadintos „Gyvos jungtys“, atidarymas) įtrauktas į Dainų šventės programą

taip pat nuvertinamos gautinos sumos kai (=sumos, kai) žinoma, kad suma nebus sumokėta

kad spėtume visą procedūrą atlikti per 2017 metus labai (=metus, labai) prašome nedelsiant imtis visų reikalingų veiksmų

 

Žodyno ir gramatikos klaidos

 

šis periodinis įvykis yra teisėtai laikomas reikšmingiausiu lietuvių tradicinės ir mėgėjiškos kūrybos pristatymu, atskleidžiančiu jos lygį, vyraujančias tendencijas, įtakojančiu tolesnę raidą (=darančiu įtaką tolesnei raidai)

primename, jog vasaros pradžioje derinimui (=derinti) Jums buvo pateiktas didelis kiekis projektinių pasiūlymų, tačiau šio Objekto projektinis pasiūlymas galimai iškart buvo atiduotas vykdymui (=vykdyti)

buvo atstatyta klaidingai paskaičiuota suma, skirta sąskaitos tvarkymui (=sąskaitai tvarkyti)

investicijų diegimas sukuria ypatingai (=ypač) didelę pridėtinę vertę ne tik Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

siunčiame Jums pasirašymui (=pasirašyti) pirkimo–pardavimo sutartį

siunčiame vykdymui (=siunčiame vykdyti)

teikiame Jums žiniai (=susipažinti) ataskaitas apie atliktas patikras vietoje

prašome pateikti galutinai suderintų ataskaitų 3 egzempliorius tvirtinimui (=tvirtinti) ir elektroniniu paštu

teikiame susipažinimui (=susipažinti) investicijų projektą, jo priedus ir skaičiuoklę

kviečiame atvykti sutarties sudarymui ir pasirašymui (=sutarčiai sudaryti ir pasirašyti)

prašome atsakyti į sekančius (=šiuos) klausimus

gaunamas lėšas prašau paskirstyti sekančiai (=taip)

šiai dienai (=iki šios dienos; šią dieną) nėra numatytos konkrečios papildomos procedūros

šiai dienai (=iki šios dienos; šią dieną) dar neatlikti jokie kelkraščių žymėjimo darbai

savo kompetencijos ribose (=pagal savo kompetenciją) dalyvauti administruojant projektą

veikdami pagal Bendrovės įstatus ir savo kompetencijos ribose (=pagal savo kompetenciją), nenustatinėjame (=nenustatome) avarijos kaltininko ir įvykio aplinkybių

pirkėjas pastoviai (=nuolat) atsiskaito dalimis

per eilę (=keletą) metų susiklostė tokia situacija

miesto gyventojai ir toliau savavališkai stato savo automobilius, trukdydami saugiam kitų transporto priemonių, tame tarpe (=tarp jų; taip pat) ir LNKC transporto priemonių, eismui

skyrėme lėšas (=lėšų) jūsų įstaigos meno kolektyvo kostiumų pagaminimui (=kostiumams pagaminti) pagal jūsų siųstą paraišką

atsižvelgiant (=atsižvelgdami) į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 24 str. 5 d., siūlome koreguoti Nuostatų 29.7 papunktį

atsižvelgiant (=atsižvelgdami) į išdėstytas pastabas, prašome priimti pataisytą tarpinę ataskaitą

vadovaujantis aukščiau išdėstytu (=vadovaujantis tuo, kas išdėstyta), nėra pagrindo mokėti išmokos

vadovaujantis (=vadovaudamasis) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 tvirtinu