Lapkričio ir gruodžio mėn. spaudos leidiniuose pastebėtos kalbos klaidos

Data

2019 01 02

Įvertinimas
0
Spauda.jpg

Per šiuos mėnesius tikrinti žurnalai „Moters savaitgalis. Švenčių belaukiant“, „Prie kavos horoskopai 2019“, „Būrėjos 2019 horoskopai“, „Panelė“, „Darbštuolė“, laikraščiai „Aukštaitiškas formatas“, „Laisvas laikraštis“. Atkreipiame dėmesį į būdingiausias kalbos klaidas.

 

Rašybos klaidos

įsigys (=įsigis)

jis dūsdavo (=dusdavo) ir springdavo

nuleisdavo į vandenį ir palikdavo skęsti ir dūsti (=dusti)

gal būt (=galbūt)

Europos parlamentas (=Europos Parlamentas)

Lietuvos Rašytojų sąjunga (=Lietuvos rašytojų sąjunga)

manęs dažnai klausia, ar ne liūdna, ne nuobodu, ne baisu (=neliūdna, nenuobodu, nebaisu) vienai

ne lengva (=nelengva) buvo išsirinkti

atskleisti post-sovietinių (=postsovietinių) valstybių specifiką

 

Skyrybos klaidos

Šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais, pvz.:

tačiau mes negyvename pasaulyje, kokiame norėtume ir (=norėtume, ir) todėl <...> atsakymas į klausimą yra „ne“; kadangi informacijos apie sodybą, apie vietą, kur jis slėpsis nebuvo (=slėpsis, nebuvo); nesvarbu kuo (=nesvarbu, kuo) ji tada buvo užimta; neprisistatę vyriškiai teiravosi kur (=teiravosi, kur) jos sūnus; motina nebesuvokia kas (=nebesuvokia, kas) vyksta; manau kad (=manau, kad) išslaptinimas nepakenktų Lietuvos saugumui.

Lyginamasis junginys, sudarantis šalutinio sakinio dėmenį, skiriamas kableliais, pvz.:

kai kurie draugai taps svarbesni nei (=svarbesni, nei) manėte; duoda daugiau nei (=daugiau, nei) jie verti; nesusipratimai ir konfliktai persekios dažniau nei (=dažniau, nei) norėtumėte

Šalutinis dėmuo išskiriamas kartu su jį pabrėžiančiais ar aiškinančiais žodžiais arba žodžių junginiais juolab, tuo labiau, pvz.:

juolab, kad (=juolab kad) jūsų erotiškas pradas ateinančiais metais labai suintensyvės; juolab, kad (=juolab kad) partneris norės pramogauti, linksmintis; juolab, kad (=juolab kad) 2019 m. labai tuo domėsitės; juolab, kad (=juolab kad) įtemptų momentų Kiaulės metais tikrai nestigs.

Nekartojamaisiais sujungiamaisiais jungtukais ir, bei, ar, arba, nei sujungtos vienarūšės sakinio dalys neatskiriamos, pvz.:

palestinietis kabėjo pririštas prie lubų, arba (=lubų arba) buvo nardinamas į lovą su jo paties šlapimu; jie surišdavo jo rankas, kojas ir liemenį, ir (=liemenį ir) pakabindavo taip, kad galva būtų žemiau kojų; į kuriuos būtina ieškoti atsakymų, jei norime žinoti, kaip mums elgtis su Rusija, ir (=Rusija ir) su mūsų valdžia bei jos valios vykdytojais; šalys turi teisę pateikti įrodymus, bei (=įrodymus bei) būti išklausytos; kaip manai, kas iš televizijos atbėgo taikytis, ir prašyti (=taikytis ir prašyti).

 

Žodyno klaidos

perteklių įvertinti yra pakankamai (=gana) sunku

britai įsipareigotų būti dalimi vieningos (=bendros; bendrosios) Europos Sąjungos rinkos

iki šiol Europos Sąjunga pilnai (=iki galo) nesuprato šių šalių specifikos

jei teisingai (=tinkamai) ir sveikai maitinsitės ir reguliariai sportuosite, jėgų bus daugiau

Europos Parlamente ypatingai (=ypač) daug dėmesio skiriame moterų situacijai gerinti

svarbu dėmesį skirti ne tik dovanai, bet ir įpakavimui (=pakuotei)

ji pareiškė, kad jis randasi (=yra) izoliatoriuje

gaunasi (=išeina) uždaras ratas: skurdas auginant vaikus, skurdas juos užauginus ir skurdas išėjus į pensiją

jauni mes visi rašom, mėgstam kažką tai (=kažką)

o vėliau motociklų kolona lėtai pravažiavo (=važiavo; nuvažiavo) Aušros gatve

 

Gramatikos klaidos

Būdvardžių ir būdvardiškai vartojamų žodžių įnagininkas nevartotinas būviui reikšti, pvz.:

jei žmogus nelaimingas, tada smagiau tokiu (=tokiam) būti jų turint; Alvydas linkėjo kolegai būti drūtu (=drūtam); jaučiame kaltę, gėdą ir baimę – baimę būti neadekvačiais (=neadekvatūs).

Galininkas nevartotinas su veiksmažodžiu atstovauti, pvz.:

nes mus (=mums) dar atstovauja Europos Sąjunga; darbas Europos Parlamente įpareigoja veikti ne tik atstovaujant savo šalies interesus ir poreikius (=interesams ir poreikiams).

Vietininkas nevartotinas būdui, būviui, būsenai ar požymiui reikšti, pvz.:

bet tik tol, kol kalbama teoriniame lygmenyje (=teoriniu lygmeniu; teoriškai); jie išmoks bendrauti mentaliniame lygmenyje (=mentaliniu lygmeniu); bet reikėtų nepamiršti puoselėti santykius ir dvasiniame lygmenyje, ne tik seksualiniame (=ir dvasiniu lygmeniu, ne tik seksualiniu).

Vietininkas nevartotinas daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti, pvz.:

norisi, kad žmogus būtų kuo sąmoningesnis. Tame (=Čia) slypi nuoširdumas, meilė, gerumas; atspindi pagrindines Europos politines jėgas – nuo konservatorių iki socialistų, liberalai tame tarpe (=tarp jų).

Bendratis su jungtuku kad nevartotina tikslui reikšti, pvz.:

tam, kad paskatinti (=paskatintų) šalis svetingai priimti CŽV kalėjimus savo šalyse arba paremti (=paremtų) jau pastatytus kalėjimus, CŽV sumokėjo milijonus dolerių grynais užsienio vyriausybių atstovams; tam, kad suteikti (=suteiktų) liudininkui svarbumo ir neliečiamumo priedangą, jis galbūt suteikė Policijos departamentui kažkiek informacijos apie žudynes.

Padalyvis nevartotinas šalutiniam to paties veikėjo veiksmui reikšti asmeniniuose sakiniuose, pvz.:

eiles dažnai panaudoju užrašant (=užrašydama) sveikinimo tekstus; nuvykus (=nuvykęs) į nurodytą vietą radau paruoštą susirinkimui vietą.