Šalčininkuose domėtasi Valstybinės kalbos įstatymo vykdymu

Data

2018 12 07

Įvertinimas
2
salc-30446.jpg

Lapkričio 29 d. l. e. p. Inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Josifu Rybaku ir kalbos tvarkytoja Agneška Lukaševič aptarė Valstybinės kalbos įstatymo vykdymo ir kontrolės problemas, veiklos aktualijas, atkreipė dėmesį į prevencinio darbo, išorinės reklamos tikrinimo svarbą, atsakė į administracijos darbuotojus dominusius klausimus.