Šiauliuose vyko lietuvių kalbos statuso atkūrimo 30-mečiui skirtas minėjimas

Data

2018 11 30

Įvertinimas
0
Šiauliai, 1 nuotrauka.jpg

      Lapkričio 27 d. Šiaulių dailės galerijoje paminėtas valstybinės kalbos statuso grąžinimo lietuvių kalbai 30-metis: prisiminti kalbininkų kartu su bendruomene nuveikti darbai, suorganizuoti renginiai, pasidžiaugta Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus veikla, jo glaudžiu bendradarbiavimu su Savivaldybe.

     Valstybinei lietuvių kalbai svarbios sukakties proga šiauliečius pasveikino ir apie valstybinės kalbos, jos teisinio reguliavimo pokyčius, dabartinę lietuvių kalbos padėtį ir perspektyvas kalbėjo Seimo narys  Stasys Tumėnas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.

     Inspekcijos viršininko pavaduotojas  Donatas Smalinskas renginio dalyviams papasakojo apie pirmais atkurtos Nepriklausomybės metais sukurtus teisinius pagrindus: parengtą Valstybinės kalbos įstatymo projektą, kuris buvo priimtas dar 1995 metais ir tebegalioja iki šiol, tinkamai apgalvotą  kitakalbių darbuotojų, kuriems pagal užimamas pareigas reikia mokėti lietuvių kalbą, egzaminų organizavimą,  parengtus Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių,  kuriuose nustatyta atsakomybė už lietuvių kalbos nevartojimą, projektus, kuriamą kalbos priežiūros ir tvarkybos sistemą. Inspekcijos vadovas pabrėžė, kad tuo metu istorinės aplinkybės buvo labai sunkios, nes Lietuva buvo dar tik pradėjusi eiti vadavimosi iš ilgai trukusios dvikalbystės keliu.   

     Šiaulių miesto savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoja Aušrinė  Rinkevičienė aptarė  interneto svetainės forumo dalyvių mintis apie kalbą, o virtualios lietuvių kalbos viktorinos rezultatus apibendrino LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas  Algirdas Malakauskas.

     Renginį organizavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ir LKD Šiaulių skyrius, vedė LKD pirmininkė Genovaitė Kačiuškienė.