Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas lankėsi Visagine

Data

2018 10 30

Įvertinimas
1
Visaginas (1).jpg

     Spalio 25 d. Visagino savivaldybėje lankėsi Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Susitikime dalyvavo savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, administracijos direktorius Sergejus Mickevičius, Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė ir vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Lina Dainienė. Susitikimo metu aptarti Valstybinės kalbos politikos gairėse numatyti darbai, savivaldybės vaidmuo vykdant Valstybinės kalbos įstatymą, valstybės perduotos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos vykdymas, kalbos tvarkytojo darbo svarba ir sunkumai.

     Įstaigų vadovai apsilankė Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, su direktore Dale Gasiniauskiene ir specialistėmis aptarė lietuvių kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams problemas.