Valstybinės kalbos priežiūra Estijoje ir Latvijoje

Data

2019 02 07

Įvertinimas
0
Svetainei (4).jpg

     Estijos kalbos inspekcijos funkcija – kalbos politikos įgyvendinimas, Valstybinės kalbos įstatymo ir kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų priežiūra. Šios įstaigos Kontrolės departamento darbuotojai turi teisę bausti už estų literatūrinės kalbos normų pažeidimus. Estijos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Rašytinės estų kalbos normų vartojimo tvarkoje nurodoma, kad rašytinės kalbos normas nustato Estų kalbos instituto naujausias bendrinės kalbos žodynas, Gimtosios kalbos bendrijos sprendimai, Ortografijos taisyklės ir gramatika.

     Estijos Respublikos kalbos įstatymo 35 straipsnyje „Kalbos vartojimo reikalavimų ir literatūrinės kalbos normų pažeidimas“ nustatyta, kad „estų kalbos vartojimo reikalavimų ir literatūrinės kalbos normų pažeidimas viešose vietose, išorinėje reklamoje, skirtoje politinei agitacijai, <...>, užsienio kalbos vartojimas viešuosiuose renginiuose be vertimo į estų kalbą – užtraukia baudą iki 200 baudos vienetų“. To paties straipsnio 2 dalis nurodo, kad „tokia pat veika, padaryta juridinio asmens, užtraukia baudą iki 1 300 eurų“.

     Latvijoje valstybinės kalbos kontrolės funkcijas atlieka Valstybinės kalbos centro Valstybinės kalbos kontrolės departamentas (Rygos regiono skyrius ir Kalbos kontrolės regioninis skyrius), galioja Valstybinės kalbos įstatymas ir Administracinių pažeidimų kodeksas.

     Administracinių pažeidimų kodekso 201.35 straipsnyje „Visuomenei skirtos informacijos teikimo nuostatų nesilaikymas“ nustatyta, kad už valstybinės kalbos vartojimą viešojoje informacijoje nesilaikant kalbos normų reikalavimų, jei norminis teisės aktas nurodo šių normų laikymąsi, skiriamas įspėjimas ar bauda atsakingiems asmenims nuo 35 iki 140 eurų.

     2017 metais Valstybinės kalbos kontrolės departamentas paskyrė 8 nuobaudas, 2018 metais − 3 nuobaudas už netaisyklingą kalbą viešojoje informacijoje (plakatuose ir interneto svetainėse), dažniausiai buvo pažeista latvių kalbos gramatika.

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Estijoje, Estijos kalbos inspekcijos ir Latvijos valstybinės kalbos centro pateiktą medžiagą.