Būdingesnės politikų kalbos klaidos, pastebėtos 2017 m. gegužės mėn. televizijos laidose ir Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių transliacijose

Gramatikos klaidos

Linksnių vartojimo klaidos

jeigu yra tokios (=tokių) problemos

globėjai (=globėjų) atsiranda

mes turim priekaištus (=priekaištų)

jeigu yra ryškios idėjos (=ryškių idėjų), tai asmenybės (=asmenybių) toms idėjoms paremti atsiranda

ten, kur yra vaikai (=vaikų)

yra šiai dienai (=yra iki šios dienos; yra šiandien)

tą rezultatą turim šiandien dienai (=turim šiandien)

šiai dienai (=šiandien, dabar) aukštosios mokyklos išgyvena ne pačią lengviausią finansinę situaciją

lėšos nukreiptos atlyginimų padidinimui (=atlyginimams didinti)

kad <...> grąžintų svarstymui (=svarstyti)

tėvus (=tėvams) atstovaujančios organizacijos

klausydami tą rusų propagandą (=tos rusų propagandos)

tame tarpe (=taip pat) ir mano paties prašymu

ieškant įvairių motyvų, tame tarpe ir tautinių (=tarp jų ir tautinių)

ir švietimas tame tarpe (=tarp jų; taip pat ir švietimas)

liberalai, tame tarpe, (=liberalai taip pat) yra pasimokę

žinome, kame (=kur) paslaptis

nematau tame (=čia) didelės problemos

problema yra tame (=ta), kad

paradoksas tame (=tas), kad

šios komisijos rėmuose (=pagal šios komisijos įgaliojimus ar pan.)  ...

ministerijos lygmenyje (=lygmeniu)...

dviejų savaičių bėgyje (=per dvi savaites)

tos sumos rėmuose (=neviršijant tos sumos, su ta suma, pagal tą sumą)...

rezultate (=rezultatas) jau po to konstatuota žala

lankiausi <...> rinkimų laikotarpyje (=laikotarpiu, per rinkimus)

viskas čia tvarkoje (=gerai); viskas tvarkoj

ne, tai viskas tvarkoj (=gerai)

 

Prielinksnių vartojimo klaidos

gal pas jus yra tokia tradicija (=jūs turite tokią tradiciją)

idėja mums patinka, apie ją (=dėl jos) diskutuojam

skauda už tai (=dėl to), kas atsitiko

 

Bendratis sąlygai reikšti su jungtukais kad ir jei

jūs nieko nepadarėt, kad sustabdyti (=sustabdytumėte) ekspresą

buvo daromas tas triukšmas tam, kad patraukti (=patrauktų) S. ir į jo vietą pastatyti (=paskirtų) V.

kuris balsuoja už tai, kad sumažinti (=sumažintų) Seimo narių skaičių

planas yra, kad jas išgryninti (=kad jos būtų išgrynintos)

Galėsim atlikti analizę, kad pasižiūrėti (=kad pasižiūrėtume), kas vyksta realiai

pasirašyti su socialiniais partneriais, kad visiems susitarti (=visi susitartų) dėl šitų priemonių

nesu tiek išprotėjęs, kad siūlyti (=siūlyčiau) priemones, kurių niekas nepriimtų

politikas gali siūlyti priemones, kad pasirodyti (=pasirodytų)

išvada dėl to, kad pakeisti Lietuvos geopolitinę kryptį (=dėl Lietuvos geopolitinės krypties pakeitimo)

balsavo už tai, kad suvaržyti (=suvaržytų) greitųjų kreditų įmonių veiklą

jeigu atsakyti (=reikėtų atsakyti), ar tai reikalauja papildomų lėšų

jeigu pažiūrėt (=pažiūrėtume) į Ukrainą, tai penkis kartus daugiau žuvo civilių žmonių negu kariškių

 

Padalyvio klaida

papildant (=papildydamas) premjerą, noriu pasakyti

 

Netaisyklingos darybos klaidos

turėtų pateikinėt (=pateikti) šį dalyką

atlyginimų vidurkis atsilikinėja negu (=atsilieka nuo) Europos

 

Įvairių formų vartojimo klaidos

gerbiama pirmininkaujanti (=pirmininke)

gerbiamas pirmininkaujantis (=pirmininke)

dėkui, pirmininkaujanti (=pirmininke)

du (–dveji) su puse metų

keturių (–ketverių) metų

septynis (–septynerius) metus

dvidešimt penkis (–penkerius) ar kiek metų

du (–dvejus) metus

prieš keturis penkis (–ketverius penkerius) metus

 

Žodyno klaidos

visai neblogą sukūrėme, bet kažkodėl tai (=kažkodėl) mums visai neblogai, bet didesnei daliai žmonių negerai

sąlygos kažkokios tai (=kažkokios) viešai sakomos

jeigu netinka siūlymas keisti kažką tai (=kažką), koalicinę sutartį ar panašiai, tai yra sudėtinga, mes išrinksim tuos prioritetus

turės išsikelti kažkur tai (=kažkur) į užsienį

kažkaip tai (=kažkaip) agresyviai atrodyti

kažkas tai (=kažkas) ne taip

bandyt kažką tai (=ką nors) daryt; kažką tai (=dėl kažko) galima tartis su Rusija

dėl kažkokių tai (=kažkokių) priežasčių

kažkokio tai (=kažkokio) vaiko

kur tai (=kažkur) pro šoną

kokia tai (=kažkokia; kokia nors) reakcija

kažkas tai (=kažkas) ne taip

kažkaip tai (=kaip nors) pridengti

kažkas tai (=kas nors) neskiria

kokią tai (=kokią) tradiciją

kažkokius tai (=kažkokius) paaiškinimus

kažkaip tai (=kažkaip) nematom

vaikas kažkoks tai (=kažkoks)

kažkokios tai (=kažkokios) išvados

kažkokią tai (=kažkokią) komisiją

kažkokie tai (=kažkokie; kokie nors) užsiėmimai

kažkokių tai (=kažkokių) valandų

kokią tai (=kokią nors) jungtinę ministeriją

kažkokių tai (=kažkokių; kokių nors) pokyčių

kažkaip tai (=kažkaip; kaip nors) apibendrinti

 

dalis bendruomenės rusų kalbą jau nelabai žino (=moka)

 

ten, reiškia (=vadinasi), tie, kas išbuvę tris kadencijas, gali užimti komitetų pirmininko postą

jeigu aš susidedu daiktus, reiškiasi (=vadinasi), aš su viskuo sutinku

šitą, reiškia (=vadinasi), pažadą žino, kad nerealizuotinas

žmogus naujas, reiškia (=vadinasi), kuris nedarė to darbo

tai, reiškia, (=vadinasi,) turi būti išduodama

 

ko tu pergyveni (=jaudiniesi), čia tiktai politinis sprendimas

 

neleidžia nuimti (=panaikinti) mokesčių nuo minimalios algos

prokuroras prašo nuimti (=naikinti) imunitetą

 

visuomenės pasąmonėj pastoviai (=nuolat) [kyla klausimas]

 

situacija yra pakankamai (=gana) aiški

bandėme kalbėti pakankamai (=gana) sėkmingai

tai yra pakankamai (=gana) smulki priemonė

pakankamai (=ganėtinai ) sudėtingoj situacijoj

Rusija pakankamai (=gana) agresyviai realizuoja savo ambicijas

 

kai tvėrėsi (=kūrėsi) mūsų valstybė

 

Kremliaus įtakojami (=veikiami) politikai

 

tikrai esame pasiryžę apjungti (=sujungti) labai nemažą skaičių tų urėdijų

apjungimo (=jungimo) kriterijų

apjungti (=sujungti) juos reikia

 

apie pilną (=visišką) reklamos draudimą

pilną (=visą) analizę

nepilnas (=visas) žingsnis

turiu galimybę pilną, pilnai įrodinėti (=turiu galimybę visiškai įrodyti), kad tai, kas šiandieną čia vyksta, yra paprasčiausiai politinis susidorojimas

 

rodikliai kalba patys už save (=iškalbingi savaime; yra akivaizdūs ar pan.)

 

sekančių (=kitų, ateinančių) metų

prieisim prie sekančio (=kito) etapo

sekantį (=kitą) kartą

sekantį (=kitą) klaidingą sprendimą

sekančią (=kitą) dieną sakom

 

užtikrintų vieningą (=bendrą; vieną) standartą

 

matomai (=matyt,) persėsti ant trečios kėdės

 

visai nesenai (=neseniai)

 

politinės valios gali neužtekti, bet tuo pačiu (=kartu) mes inicijuojame diskusiją

mes tuo pačiu (=kartu) keliame problemą

 

taip vadinamą (=vadinamąjį) projektą

imituojamas taip vadinamas (=imituojamas vadinamasis) Karaliaučiaus deblokavimas

 

Kirčiavimo klaidos

departamentas (=departameñtas)

momentas (=momeñtas)

komitetas (=komitètas)

projektas (=projèktas)

produktas (=prodùktas)

parlamentas (=parlameñtas)

dialogas (=dialògas)

alkoholis (=alkohòlis)

argumentas (=argumeñtas)

prokuratūra (=prokuratūrà)

perspektyva (=perspektyvà)

iniciatyva (=iniciatyvà)

objektas (=objèktas)

klausimai (=kláusimai)

kabinetas (=kabinètas)

tarptautinė (=tarptautìnė)

procesas (=procèsas)

 

Vietovardžiai

Šalčininkų (=Šal̃čininkų) rajone

Kláipėdos (=Klaĩpėdos) universitetas

Kėdainiai(=Kėdáiniai)

Vokietija (=Vokietijà)

Varėnos (=Varėnos)

Prancūzijoj (=Prancūzìjoj)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-16