2017 metais tikrintų knygų kalbos klaidų apžvalga

Data

2018 01 03

Įvertinimas
0
Knygos.jpg

Praėjusiais metais patikrinta 66 neperiodinės spaudos leidiniai. Stengtasi rinktis kuo įvairesnes naujai išleistas lietuvių ir užsienio autorių knygas, daug dėmesio skirta vaikų ir paauglių literatūrai – jų kalba ypač svarbi, nes mažieji skaitytojai dažnai iš knygų nemažai išmoksta, tai, ką skaito, ilgam įsimena.

Praėjusiais metais išleistų verstinių knygų kalba yra taisyklingesnė negu lietuvių autorių – pastarosios turtingesnis žodynas, laisvesnis stilius, bet kartais nepaisoma skyrybos taisyklių, svetimybės, barbarizmai vartojami kaip stilistinės išraiškos priemonės. Ar kalbos normų pažeidimai laikytini klaidomis, sprendžiama atsižvelgiant į kūrinio kontekstą.

Inspekcija patikrino šiuos Metų knygos akcijoje dalyvavusių autorių kūrinius: Aido Jurašiaus „Akmenukų pasakos“ („Švieskime vaikus“), Nadios Kovaliovos „Meškis ir Žąsis“, Selemono Paltanavičiaus „Maži ežiuko sapnai“ („Nieko rimto“), Gendručio Morkūno „Traškančios žvaigždės“ („Aštuntoji diena“), Jurgos Baltrukonytės „Filmukai“ („Alma littera“), Rolando Rastausko „Trečias tomas“ („Apostrofa“), Eugenijaus Ališankos „Empedoklio batas“, Danutės Kalinauskaitės „Skersvėjų namai“, Kęstučio Navako „Vyno kopija“, Violetos Palčinskaitės „Atminties babilonai, arba Aš vejuos vasarą“ („Tyto alba“).

Vilniaus knygų mugėje Inspekcija kartu su Kultūros ministerija už 2016 m. taisyklinga kalba išleistą kūrinį „Maži ežiuko sapnai“ apdovanojo rašytoją Selemoną Paltanavičių. Už šią profesionaliai suredaguotą knygą diplomas įteiktas redaktorei Danutei Ulčinskaitei ir leidyklai ,,Nieko rimto“.

Kriterijus, kuriuo vadovautasi tikrinant konkursines knygas, buvo kalbos taisyklingumas. Visose suaugusiųjų kategorijos knygose buvo klaidų iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo. Pastebėta, kad Metų knygos akcijai nominuotų leidinių kalba tampa taisyklingesnė.

Būdingesni kalbos normų pažeidimai

2017 metais patikrintose knygose daugiausiai pasitaikė gramatikos (linksnių vartojimo) ir skyrybos (dalyvinių aplinkybių ir šalutinių sakinių) klaidų.

Gramatikos klaidos

neišbūna privačioje teritorijoje ilgiau minutės (=ilgiau kaip minutę)

nepavyksta parašyti daugiau trijų sakinių (=daugiau kaip tris sakinius)

visi vaikai gavo dalią, Jūratė gi (=o Jūratė) jūrą

Idėja sukurti knygelę, paremtą Lietuvos istorija, gimė prieš kelis (–kelerius) metus tam, kad sudominti (=sudomintume; galėtume sudominti ar pan.) vaikus mūsų krašto istorija

Jeigu investuotojai galėtų remtis tik vienu veiksniu renkantis (=rinkdamiesi) didžiausius ateities laimėtojus ir vengiant (=vengdami) didžiausių ateities nelaimėlių, tas veiksnys būtų fondų sąnaudos

nusikaltimas prieš Laverdę (=Laverdei) buvo vienas iš daugelio

nebijokite būti kitokiais (=kitokie)

virpantys šūksniai, tapę gedulingais (=gedulingi), duslėja ir pamažu tyla

žmonės imasi aktyvių, klaidingų veiksmų ir patys to nesuprasdami tampa beviltiškais (=beviltiški)

šiai dienai (=šiandien) viskas

pasidžiaugęs sekundėlei (=sekundėlę) ja, besidairydamas į jos melsvas akis, šyptelėjau

pasakojimas apie tai, jog Žygimantas Augustas iš meilės Barborai Radvilaitei į Lietuvą atgabenęs gulbes (=gulbių), tėra tik romantiška legenda

svita išvyko šventę (=šventės) švęsti

gali nupinti sluoksnelį ir nubėgti paraginti galvijus (=galvijų)

todėl eikime įgyvendinti savo planą (=plano)

jis neketino vytis mergaitės, tik pirmiausia puolė apžiūrėti jos pamestą daiktą (=pamesto daikto)

skrendu, Ivanai, ne kultūros pažinti, ne žmonių, bet pasitikrinti savo prisiminimus (=prisiminimų) apie ateitį

rinkosi aplaistyti kitoj pusėj ežero pasirašytą sprendimą (=pasirašyto sprendimo)

reikia pagaminti pietus, sumokėti mokesčius, užbėgti paguosti mamą (=mamos)

netrukus abu karštligiškai puolė žarstyti žemę (=žemės)

kaip koks parsidavęs Faustas, įsivaizdavęs save jaunu ir nemirtingu (=jauną ir nemirtingą)

kažkaip praeina noras būti dvasingu (=dvasingam)

būti vaiku – nereiškia būti bejėgiu (=bejėgiam)

įsteigti namus, tapti sėsliu (=sėsliam)

jam buvo labai svarbu būti geidžiamu ir reikalingu (=geidžiamam ir reikalingam)

nori pasikelti pareigose (=būti pakelta į aukštesnes pareigas; pakilti į aukštesnes pareigas)

buvo užmerkusi akis ir su kartėliu arba ekstazėje (=apimta ekstazės) šypsojosi

dabar aš tokioj būklėj (=tokios būklės), kad negalėčiau to ištverti

Klaidui jos buvo dėkingos, jame matė (=jį matė kaip) savo gynėją

vaikinui, prabudusiam iš nenatūraliai gilaus, vaistų poveikyje (=dėl vaistų) trukusio įmigio, žvilgsnis į vežimėlyje sėdintįjį išgąsdino

jie kelis kartus praeina (=pereina) ta pačia gatve pirmyn atgal, kol <...> pagaliau suranda ieškomą agentūrą

savąsias raukšles jie užsitarnavo dievišku talentu ir žmogiška kančia, manosios gi (=o manosios) buvo labiau menamos

iš mudviejų jis visada buvo tas racionalusis, tiksliai įvertinantis veiksmo pasekmes, nieko nepaliekantis impulsams, prieš apsisprendžiant (=apsispręsdamas) apsvarstantis (geriau tas, kuris prieš apsispręsdamas apsvarsto) visus įmanomus variantus

amerikietiškais „bigmakais“ prikimštas (=amerikietiškų „bigmakų“ prikimštas) pilvas

kelionė nusimato (=numatoma) tavo karaliui, ir ko tu čia liūdi

Skyrybos klaidos

tikrai, stiprinkis Sofija (=stiprinkis, Sofija)

aš ją sutrypiu savo kojomis ištiesinu (=kojomis, ištiesinu) jos dešinę ranką, stipriai prisitraukęs apkabinu ją per liemenį

norėdama kuo greičiau uždirbti pinigus išmėtytus (=pinigus, išmėtytus) vėjais

tai jauni mokiniai trinantys (=mokiniai, trinantys) riedlentes

imperatorius galantiškai linktelėjo jai ir, pažvelgęs ilgiau nei (=ilgiau, nei) dera, nuėjo

nesu tikras ar (=tikras, ar) manęs nestebi Dievo įgaliotinis ar koks kitas vujeristas

gali mylėti kaip (=mylėti, kaip) mylėjai, žiūrėti kaip (=žiūrėti, kaip) žiūrėjai

nežino kaip (=nežino, kaip) gintis nuo kūrėjų

o vienišas beviltiškas kotelis lingavo į šalis tarsi (=šalis, tarsi) ketintų <...> skrieti su vėju tolyn

ji pažvelgė į Vingio rūmus, akimis susirado langą, pro kurį aną lemtingą vakarą žvelgė į sodą stovėdama šalia Aleksandro ir (=Aleksandro, ir) pažadėjo kasdien melstis už jį

nežinia iš (=nežinia, iš) kur jis atsirado ir kur skrido

nežinau kiek (=nežinau, kiek) jis ten, prie to iš lentučių sukalto takelio, laukė

nes juk svarbu kaip (=svarbu, kaip) atrodo, o ne kaip yra iš tikrųjų

nežinia kaip (=nežinia, kaip) ir kodėl, gal dėl pasaulio, o gal dėl laiko užgaidos, piešinys persikėlė ant štai šito akmenuko

juolab, kad (=juolab kad) ir tas grybas buvo paprasčiausias baravykas

noriu kad (=noriu, kad) turėtum

supras ką (=supras, ką nutylėjau)

tačiau jo mama, išgirdusi ką (=išgirdusi, ką) jos vyras sugalvojo, ėmė šypsotis

nežinau, kur esu, ir (=esu ir) kas prakando obuolį

raidės didesniu nei įprasta šriftu (=didesniu, nei įprasta, šriftu), ilgesni sakiniai, įdomios istorijos

matyt todėl (=matyt, todėl) šį kartą jo balsas kaip plonytis šlamesys

šiaip ar taip mintyse (=šiaip ar taip, mintyse) pasidžiaugiau, kad Liepa nieko nežino

be to tas (=be to, tas) kažkas akivaizdžiai taupė karštą vandenį

be viso to ji (=to, ji) užsidėjusi ir akinius

parašai nuoširdų darbininkišką eilėraštį apie duonos kepėjus arba darbininkų streiką, kuris vyksta žinoma (=vyksta, žinoma), kapitalistinėje šalyje

arklys vėl pramerkė vieną akį ir slapta apsidairė aplink, bet be jo daugiau (=bet, be jo, daugiau) nieko nebuvo kaltinamųjų suole

nežabota laisvė palyginti su tam tikrais apribojimais buvo (=laisvė, palyginti su tam tikrais apribojimais, buvo) dar vienas labai viliojantis dalykas

visai čia pat, kitoje neapšviestos gatvės pusėje mato (=visai čia pat, kitoje neapšviestos gatvės pusėje, mato arba visai čia pat kitoje neapšviestos gatvės pusėje mato) dar veikiančią kavinę

baigė tuo, kad šitaip elgdamasis, berniukas (=kad, šitaip elgdamasis, berniukas arba kad šitaip elgdamasis berniukas) griauna

o nuostabai atslūgus, vėl (=o nuostabai atslūgus vėl arba o, nuostabai atslūgus, vėl) skaitys

tačiau mums atėjus, paskutinieji (=tačiau mums atėjus paskutinieji arba tačiau, mums atėjus, paskutinieji) kaimynai buvo kažkur dingę

vienos dienos vidurdienį, iškart po antrųjų Jouno mokslo metų baigiamųjų egzaminų jiedu (=vidurdienį, iškart po antrųjų Jouno mokslo metų baigiamųjų egzaminų, jiedu arba vidurdienį iškart po antrųjų Jouno mokslo metų baigiamųjų egzaminų jiedu) visai atsitiktinai susitiko

radau aš tą galvytę, ir (=galvytę ir) nešiojausi kišenėje gal savaitę, bandydamas sudėti žmogeliuko kūną

o veidrodis viršum židinio, atspindi (=židinio atspindi) ne ką kitą (=kita), o tik priešais kabantį rūstaus protėvio portretą

nubudus, jos (=nubudus jos) padarytas įspūdis išliko dar ilgai

Žodyno klaidos

šis modelis jau pakankamai (=gana) nudėvėtas Agathos Christie ir jos sekėjų

per pilnus (=visus) trejus metus

[taksi] skaitliuko (=skaitiklio) tiksėjimas

šitų kelių frazių tau pilnai (=visiškai) pakaks, kad sudarytum protingos moters iš Lietuvos įvaizdį

kol ji nepravėrė burnos, kol liko savo kino rolių (=vaidmenų) aidesiu ir įkaite, viskas dar atrodė pakenčiama

sistema, pajungta (=įjungta; prijungta, geriau užprogramuota ar pan.) visada judėti tuo pačiu keliu

tik Rygoje, kai nusileidus vėl reikėjo praeiti (=pereiti) patikrą, pribloškė peršviečiamų ryšulių gausa

prašom pakeisti mūsų, 10A klasės, auklėtoją Magdę Briliūtę ryšium su tuo (=dėl to), kad ji neatitinka tarybiniam mokytojui ir klasės auklėtojai keliamų reikalavimų

[pasisakė einąs į tualetą] mato, kaip tamsiame kilimu išklotame praėjime (=koridoriuje ar pan.) jis klupteli

važiuojame visą kelią, nė nepažiūrėję viens į kitą, bet tuo pačiu (=kartu; tuo pat metu) matydami aiškiai

vieno aukšto kaip butas, bet tuo pačiu (=kartu) ir namas

išliko nuotraukos ir video (=videoįrašai; vaizdo įrašai), netgi gedulinga paskyra veidaknygėje

yra ir užrašų <…>, tik jų negalima pakeisti, jie pastovūs (=nuolatiniai) ir reikia skaityti tokius, kokie yra

[antkaklio] nederėjo jo dėti (=segti; pritaisyti ar pan.) man ant kaklo

gal neteisingai išsireiškiau (=pasakiau), nes kito tėvo, kuris būtų mane išmokęs vyriškumo ir dabar padėtų patarimais, neturiu

berods (=tikriausiai; veikiausiai) vienos iš močiučių gimtadienis

iš to nieko gero nesigavo (=neišėjo)

išpuolė (=pasitaikė) tokia karšta vasara, kad nelabai buvo kuo kvėpuoti

šautuvai keičiami į češkes (=gimnastikos batelius; čežutes)

ne lapinės formos liustrą (=šviestuvą) turėčiau

ofiso (=biuro; įstaigos) prakaito kvapą paslepiu pieštukiniu dezodorantu

Rašybos klaidos

vos-vos (=vos vos) švyti

Ema atsirėmusi kairia (=kaire) ranka

kur jau visai nebe toli (=nebetoli) iki chrestomatinio vaizdo

šuktelėju (=šūktelėju) nueinančiai padavėjai

netoli Aušros Vartų (=Aušros vartų)

jis pamėgo sėdėti ant šiukšlių kalnų, vadinamų savartynais (=sąvartynais)

ant vos pastebimų kopetėlių (=kopėtėlių)

net kruptelėjau (=krūptelėjau)

kaip mat (=kaipmat) griebiasi šūkių

anties krūtinėlės odelę kelis kart (=keliskart) įpjaukite skersai ir įstrižai

ačių (=ačiū) tau