2021-11-08

Kalbos inspekcijos pastangomis mažiau žmonių privalės laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą

     Valstybinė kalbos inspekcija praėjusių metų liepą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė keisti 1992 metais priimtą Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įtvirtino objektyvius lietuvių kalbos mokėjimo kriterijus ir padėjo išvengti tautinės diskriminacijos. Vadovaujantis šiuo nutarimu Lietuvoje sklandžiai pereita prie valstybinės kalbos vartojimo viešojo administravimo institucijose ir teikiant viešąsias ar privačias paslaugas.

     Iki šiol asmenys, dirbantys šio nutarimo apibrėžtose srityse ir įgiję vidurinį išsilavinimą tautinės mažumos kalba iki 1991 m., privalėjo laikyti valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą.

Vyriausybei priėmus pakeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d. laikyti egzamino nereikės paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, kuriems būtina mokėti kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu (vairuotojai, prekybos darbuotojai ir pan.), jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Tokie asmenys bus laikomi įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

      Nutarimo taikymas užtikrina asmenų aptarnavimą valstybine kalba sveikatos apsaugos, švietimo įstaigose, teismuose, policijoje, valstybės ir savivaldybių institucijose. Gerai mokėti valstybinę kalbą reikalaujama aviacijos, skrydžių saugos ir laivybos srityse.

       Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atvėrus sienas darbo jėgos judėjimui iš kitų šalių, šis nutarimas išlieka aktualus, nes saugo valstybinę kalbą nuo kitų kalbų brovimosi į daugelį viešojo gyvenimo sričių; privataus gyvenimo šis teisės aktas nereglamentuoja.