Kalbos klaidos, lapkritį pastebėtos televizijos laidose

Data

2019 12 06

Įvertinimas
0
microphone.jpeg

     Lapkritį Kalbos inspekcija tikrino LRT televizijos laidas „Tėčio reikalai“, „Kas ir kodėl“, „Auksinis protas“, „Daiktų istorijos“, „Klauskite daktaro“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, LNK laidas „Žinios“, „Bus visko“, „Nuo... iki...“, „Muzikinė kaukė“, „Kelionių panorama“, TV3 laidas „Mano pinigai“, „Misija: dirbame sau“, „Penkių žvaigždučių būstas“, „Lietuvos ryto“ televizijos laidas „Gyvenimas“, „Nauja diena“.

        Pateikiame kai kurias pastebėtas klaidas.

 

Leksikos klaidos

ofisas (=biuras)

marketingas (=rinkodara)

rolė (=vaidmuo)

berods (=tikriausiai, veikiausiai)

jūs lyg tai (=lyg ir) norėtumėt to taško

kopūstas buvo ne prie ko (=niekuo dėtas)

gyvenimas laiptais tada gaunasi (=būna)

Kalėdos Panevėžyje sumušė rekordą (=pasiekė rekordą; viršijo rekordą)

bendraturčiai yra pakankamai (=gana) jauni

turėjai ypatingai (=ypač) gerą ryšį

tai kiekviename žingsnyje sutinkama (=pasitaikanti; esanti; matoma) medžiaga

neužskaitom (=neįskaitom) atsakymo

kodėl tokią reakciją iššaukė (=išprovokavo)

keliai kartais tokie menki, kad pravažiuojami (=išvažiuojami) galėjo būti tiktai žiemą

daug kelių ir geležinkelio ruožų – nepravažiuojami (=neišvažiuojami)

jeigu mes nerimą nuimame (=pašaliname; sumažiname; nuslopiname), kraujo spaudimas mažėja

 

Gramatikos klaidos

arbatoje taip pat yra kofeinas (=yra kofeino)

žodis „natūralus“ tave (=tavęs) nesužavėjo

Nerijaus pirmoji diena tėčio ir mamos vaidmenyje (=atliekant tėčio ir mamos vaidmenis)

pagrinde (=dažniausiai) yra arba su gitara, arba prie klavišinių instrumentų

reikalas tame, kad (=reikalas tas, kad) ne visi tai jaučia

1938 metų bėgyje (=1938 metais) parinko

ant karto (=iškart) dvi tabletės

tai gali sukelti nepageidaujamą įtampą, dirginimą į širdį (=širdies dirginimą)

pas jį (=jo) yra suriebėjusios kepenys

jinai prie geriausių norų (=geriausių norų turėdama; geriausiu atveju) galėjo vaidinti tiktai kūdikį

žaidžiat už kurią komandą (=kurioje komandoje)

jeigu taip rimtai kalbėt (=kalbėtume), aš prisimenu pats

kiek tenka dirbti, kad išlaikyti (=kad išlaikytumėt; norint išlaikyti) tai

nusileidus (=nusileidę) į rūsius galite patekti į svarbią požeminio Vilniaus dalį, o užlipus (=užlipę) ant stogo – tapti kunigaikščiu

aš būnant (=būdamas) Europoje pirkau bilietą

rašosi (=rašoma) lygiai taip pat, kaip tu pasakei

 

Kirčiavimo klaidos

Anykščiai (=Anykščiaĩ); Anykščių (=Anykščių̃); Anykščiuose (=Anykščiuosè)

iš Beržiniñkų (=Béržininkų)

Nìda (=Nidà)

Pabrãdėje (=Pabradėjè); Pabrãdės (=Pabradė̃s)

Šeštokų (=Šeštokų̃)

Šiluvojè (=Šìluvoje)

Áirijos (=Aĩrijos)

Grenãda (=Grenadà)

Hondūre (=Hondūrè)

Pekìne (=Pekinè)

Okinãva (=Okinavà)

Šri Lankà (=Šri Lánka)

architektūra (=architektūrà)

bažnyčià (=bažnýčia)

subtilybes (=subtilýbes)

standartùs (=standártus)

projekto (=projèkto)

miestu (=miestù)

pajūryje (=pajū́ryje)

šiltus (=šiltùs) jausmus

būsimái (=bū̃simai) žmonai

didžiajai (=dìdžiajai) salei

atrodo prabangiai (=prabangiaĩ)

natūraliai (=natūraliaĩ) norisi

aptar̃tas (=àptartas) santykių stiprinimas

apie išpuoštas (=ìšpuoštas) vitrinas

atsiųstą (=àtsiųstą)

brangiausiai apmokamų (=apmokamų̃) dainininkų

besìkeičiančiu (=besikeĩčiančiu) statusu

nešviečia (=nešviẽčia)

nepuošia (=nepuõšia)

priverčia (=priver̃čia)

ìšsiunčiat (=išsiuñčiat)