Kalbos klaidos, rugsėjį pastebėtos televizijos laidose

Data

2017 10 10

Įvertinimas
2
microphone.jpeg

   

     Rugsėjį Kalbos inspekcija tikrino LRT televizijos laidą „Klauskite daktaro“, TV3 transliuotas Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes, laidas „Tiesiai iš „Eurobasket 2017“, „Gero vakaro šou“, „Pasaulis pagal moteris“, „Kur giria žaliuoja“.

     Pateikiame kai kurias pastebėtas klaidas.

Leksikos klaidos

apart to (=be to)

reiškia (=vadinasi), bitininkystė turi savų paslapčių

žiūrėkit, kas gaunasi (=išeina)

labai tau gerai gaunasi (=išeina; pavyksta)

pergyveni (=jaudiniesi; išgyveni), kad

visai nesenai (=neseniai) išrasta

suolelis pakankamai (=gana) trumpas

galite iššaukti (=sukelti) serotonino sindromą

apjungia (=sujungia) šiuos du elementus

 

Gramatikos klaidos

sūnus eis žaisti krepšinį (=krepšinio)

o ką (=ko) mes dar nežinome apie dviratį

sumoj (=iš viso) čia yra

tam tarpe (=taip pat) šalia kitų veiksnių jis irgi atsakingas

viskas tvarkoj (=gerai)

ant kiek (=kiek; kaip) tai yra svarbu

skirta sergantiems diabetu, kad sumažinti (=sumažintų) cukraus kiekį kraujyje

reikia tikrai mylėti bites, kad su tuo sutikti (=sutiktum)

kaip nekeista, reikės vandens (=kad ir keista, reikės vandens; nors ir keista, reikės vandens)

vasarą savo namuose galime prasitęsti sujungus (=sujungę) du netikėtus dalykus

Artūras Milaknis užtvėrinėdamas (=užtverdamas) kelią pažeidžia taisykles

bandė atsidenginėti (=atsidengti) Valančiūnas

gailisi vyriausias (=vyriausiasis) treneris

 

Kirčiavimo klaidos

Kretingos (=Kretingõs)

Kuršių nerijos (=nerijõs)

moteris (=móteris); moters (=móters)

daržovès (=daržóves)

tránsportu (=transpòrtu)

klausimaĩs (=kláusimais)

prodùktus (=produktùs)

namuose (=namuosè)

kepenyse (=kepenysè)

naujái (=naũjai) reklamai

pirmái (=pìrmai) progai

mityba netiñkama (=netinkamà)

agresyviai (=agresyviaĩ) kovoja

per stìpriai (=stipriaĩ) sumažinti

nesusìdėvi (=nesusidė̃vi) sąnariai

nètempiam (=netem̃piam)

nèjaučiu (=nejaučiù)

susìkaupia (=susikaũpia)