Klaipėdos miesto savivaldybės administracija daug dėmesio skiria išorinei reklamai

Data

2017 10 20

Įvertinimas
5
Klaipėda.jpg

„Išorinė reklama mieste kontroliuojama nuolat. Tikrinimo metu Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams pateikiami leidimai, pastebėti pažeidimai fiksuojami akte. Nelegalios reklamos savininkai kviečiami į skyrių, jiems surašomi administracinių nusižengimų protokolai. Už reklamą be leidimų numatyta administracinė atsakomybė nuo 140 iki 300 eurų. Šiais metais jau surašyti 78 protokolai“, – apie uostamiesčio viešųjų užrašų tikrinimą pasakoja Klaipėdos miesto savivaldybės kalbos tvarkytoja Asta Chrustaliova. 

 

Vadovaujantis Leidimų įrengti išorinę reklamą miesto savivaldybės teritorijoje registravimo, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, reklamą draudžiama įrengti nesilaikant nustatytos tvarkos.

Projektas pirmiausia derinamas su kalbos tvarkytoju. Po to jis perduodamas Architektūros ir miesto planavimo skyriaus darbuotojui, kai kuriais atvejais – Miesto tvarkymo skyriaus specialistui, Paveldosaugos skyriaus ar Kultūros paveldo departamento Klaipėdos padalinio atstovui (jei reklamos įrengimo vieta numatyta senamiestyje), tinklus eksploatuojančioms organizacijoms, eismo priežiūros tarnybai.

Kalbos tvarkytojas įvertina, ar projektas atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, nuostatas. Dėl pastebėtų kalbos normų pažeidimų kreipiamasi į reklamos savininką bei reklamą projektavusią įmonę ir nurodoma, ką reikia taisyti. Dažniausiai pasitaiko rašybos, skyrybos ar žodyno klaidų, taip pat būna atvejų, kad teikiami vien užsienio kalba registruoti prekių ir paslaugų ženklai. Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 straipsnyje nustatyta, kad valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus. Savivaldybė reikalauja, kad šalia prekių ženklų būtų pateikti informaciniai užrašai ir valstybine kalba. Kartais reklamoje viešieji informaciniai užrašai valstybine kalba pateikiami mažesniu šriftu nei užrašai užsienio kalba. Pažeidžiama nuostata, kad informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

Jei per nustatytą laikotarpį nurodyti projekto trūkumai neištaisomi, parengiamas savivaldybės administracijos direktoriaus raštas, kuriame nurodomi motyvai, kodėl projektui nebuvo pritarta. Reklamos teikėjai nurodytus trūkumus dažniausiai ištaiso. Šiais metais jau derinti 686 reklamos projektai, o išsiųsti tik du raštai.

Dažnai reklamos agentūrų atstovai iš anksto konsultuojasi kalbos klausimais, kad derinimas vyktų sklandžiai ir nereiktų taisyti jau parengto projekto. Konsultacijų neretai kreipiasi ir reklamos savininkai.

Išorinė reklama Klaipėdoje kontroliuojama nuolat. Tikrinimo metu Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojams pateikiami leidimai. Pastebėti pažeidimai fiksuojami akte. Nelegalios reklamos savininkai kviečiami į skyrių, jiems surašomi administracinių nusižengimų protokolai. Už reklamą be leidimų numatyta administracinė atsakomybė nuo 140 iki 300 eurų. Šiais metais jau surašyti 78 protokolai.

Tikrinimo metu kalbos tvarkytojas įvertina reklamos kalbą. Nustačius, kad yra kalbos klaidų ar kitų trūkumų, rašomas raštas ir nurodoma, kas yra taisytina reklamoje. Trūkumams pašalinti duodamas mėnuo.

Kartais pastebima, kad įrengta reklama neatitinka suderinto projekto: pateikiama daugiau užrašų arba užrašų iš viso nėra.

Viešosios tvarkos skyriui 2012 metais pradėjus tikrinti leidimus nelegalios reklamos buvo labai daug. Dėl to, kad buvo tikrinama nuolat, apie skyriaus darbą teikta informacija spaudoje, ilgainiui tokios reklamos Klaipėdoje sumažėjo. Dabar nederintos reklamos beveik nėra.  

Miesto žiniasklaida nuolat skelbia straipsnius apie kalbą, miestiečių pastabas apie viešuosius užrašus. Savivaldybė siekia, kad viešieji užrašai mieste būtų taisyklingi ir atitiktų visus reikalavimus.