Lapkričio ir gruodžio mėn. spaudos leidiniuose pastebėtos kalbos klaidos

Data

2019 12 16

Įvertinimas
2
Spauda.jpg

     Per šiuos mėnesius tikrinti leidiniai „Vakaro žvaigždelė“, „Laimiukas“, „Pasakėlės užduotėlės“, „Tavo sveikata“, „Trimitas“, „Daržas+Sodas+Namai“, „Konservuoju“, „Šeimininkės užrašai“. Atkreipiame dėmesį į būdingiausias kalbos klaidas.

 Rašybos klaidos

         kogi (=ko gi)

         linksmūjų (=linksmųjų)

        Lietuvos Ryto (=Lietuvos ryto) skyriuose

        Lietuvos Paštuose (=Lietuvos paštuose)

Žodyno klaidos

       draugai turi jaustis pakankamai (=gana) gerai

       pasakų pabaigoje jauniausias brolis kaip taisyklė (=dažniausiai; paprastai) laimi

       pajungė (=įjungė) senąjį grotuvą išbandyti

       rūgštys turi gynybinių galių, nukreiptų prieš osteoporozę (=skirtų osteoporozei išvengti)

       vaismedžiai dėl savo genetinių ypatumų negali pilnai (=iki galo) pasisavinti maistinių medžiagų

       vieno mėnesio sniegenos jau būna pilnai (=visiškai) pasiruošusios savarankiškai gyventi

       Laistant augalus svarbu stengtis, kad vanduo nepatektų ant jų lapų. Taip elgtis teisinga (=gerai), tačiau vien to maža.

       uogienė gatava ir išvirta teisingai (=tinkamai)

Gramatikos klaidos

Naudininkas nevartotinas su siekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti, pvz.,

        pirmiausia atvyksta gydytojo konsultacijai (=konsultacijos).

Būdvardžių ir būdvardiškai vartojamų žodžių įnagininkas nevartotinas kaip dvejybinio linksnio antrasis dėmuo nusakant būvį, pvz.,

        tu net ir tapęs bejausmiu (=bejausmis) už visus pasaulio turtus labiau panorai jausti.

Vietininkas nevartotinas būsenos priežasčiai, pagrindui reikšti, pvz.:

       fosforo poveikyje (=veikiami fosforo) cinkas ir geležis dirvožemyje virsta junginiais, iš kurių jų negali pasisavinti augalai; boro poveikyje (=veikiami boro) augalai greičiau užmezga vaisius.

Vietininkas nevartotinas būsenai, būdui ar požymiui reikšti, pvz.,

         tai darykite būtinai sėdėdami, ramybės būsenoje (=būsenos).

Laiko tarpui, per kurį kartojasi veiksmas, reikšti nevartotina prielinksninė konstrukcija į ką, pvz.,

        mano gimtadienį švenčia maždaug dvidešimt kartų į metus (=per metus).

Samplaika o taip pat nevartotina vienarūšėms sakinio dalims ir sakinių dėmenims pridurti, pvz.,

        kruopščiai sekite šį rodiklį tuomet, jei turite antsvorio, giminėje esti diabetu sergančiųjų, o taip pat (=taip pat) jei jūsų amžius artėja prie keturiasdešimties.

Polinksnis dėka nevartotinas veiksmo priežasčiai ir būdui nusakyti, pvz.,

        lietingo klimato dėka (=dėl lietingo klimato) čia akį džiugina vešli žaluma.