2021-11-30

Lapkričio mėn. spaudos leidiniuose pastebėtos kalbos klaidos

Lapkritį tikrinti leidiniai „Vakarai“, „Ypatingas vaikas“. Atkreipiame dėmesį į būdingiausias kalbos klaidas.

Skyrybos klaidos

Šalutinis prijungiamojo sakinio dėmuo išskiriamas kableliais, pvz.:

už pateiktas idėjas balsavo beveik 6 tūkst. gyventojų, kai kaimyninėse savivaldybėse, kurios taip pat įgyvendina dalyvaujamąjį biudžetą – kelis (=biudžetą, – kelis) ar net keliolika kartų mažiau;

dažnai vaikui užkliūva kiti dalykai nei (=dalykai, nei) tikisi suaugusieji;

nespręskime už jį nes (=jį, nes) tuomet nepadėsime jam pažinti emocijų;

sukurkite pasitikėjimo atmosferą kad (=atmosferą kad) vaikas galėtų viską papasakoti išsamiai;

kiek mama gali tverti viena priklauso (=viena, priklauso) nuo jos ištvermės;

kas jį suformuoja nėra (=suformuoja, nėra) žinoma;

akimis parodoma kurioje (=parodoma, kurioje) pusėje gyvūnas yra.

Žodyno klaidos

Prieveiksmis pakankamai nevartotinas reikšme gana, pvz.,

tokie vaikai pakankamai (=gana) darbštūs.

Nevartotinas neteiktinas vertinys išsireiškimas, pvz.,

vaikas vartoja nuteikinėtojui būdingus išsireiškimus (=posakius; frazes).

Gramatikos klaidos

Vardininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, pvz.,

atsiranda psichosomatiniai valgymo, miego, kvėpavimo, širdies ritmo sutrikimai (=psichosomatinių valgymo, miego, kvėpavimo, širdies ritmo sutrikimų).

Naudininkas nevartotinas abstrakčiųjų priesagos -imas, -ymas daiktavardžių tikslui su paskirties atspalviu reikšti, pvz.:

20 minučių kapo sutvarkymui ir žvakučių uždegimui (=kapui sutvarkyti ir žvakutėms uždegti) tikrai pakaks;

visada turime skirti laiko patikrinimui (=patikrinti), ar vaikas įvykdė nurodymą;

nuolatos prašo pinigų naujo daikto pirkimui (=naujam daiktui pirkti);

specialistai sutrikimo nustatymui (=sutrikimui nustatyti) naudoja „trejeto taisyklę“.

Galininkas nevartotinas su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui arba siekimui reikšti, pvz.,

jei blogai mokysies, eisi šluoti gatves (=gatvių).

Įnagininkas nevartotinas būviui reikšti, kai jis nusakomas būdvardžiu arba būdvardiškuoju žodžiu asmeniniuose sakiniuose, pvz.,

šiandien prieš savo keturmetį sūnėną apsimečiau mirusiu (=miręs).

Nevartotinas verstinis sustabarėjęs laiko vietininkas eigoje, pvz.,

dažnai teigiama, kad temperamentas yra duotybė ir nesikeičia, tačiau gyvenimo eigoje (=per gyvenimą) gali kažkiek kisti;

gydymo proceso eigoje (=metu) atliekami ultragarsiniai tyrimai.

Polinksnis pagalba nevartotinas priemonei reikšti, pvz.,

galite žodyno pagalba (=naudodami žodyną; su žodynu) siūlomame banke ieškoti tinkamų paveikslėlių.