Rugsėjo, spalio ir lapkričio mėn. įmonėse, įstaigose pastebėtos kalbos klaidos

Data

2017 11 16

Įvertinimas
0
63_cf28157077041ae14b31a0735933de32.jpg

Kalbos inspekcija tikrino Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, Valstybinės vaistų kontrolės, Lošimų priežiūros tarnybų, VšĮ „Grunto valymo technologijos“, Nacionalinio kraujo centro, Šeškinės ir Antakalnio poliklinikų, Geležinkelių logistikos parko, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų, Naujosios Vilnios kultūros ir Kultūros paveldo centrų raštų kalbą.

Pateikiame pastebėtas klaidas.

 

Rašybos klaidos

forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų (=finansų) ministerijos viršininko įsakymu

projektinių pasiūlymų darbų įgyvendinimas užtrunką (=užtrunka) tam tikrą laiko tarpą

valitini (=valytini) vandens telkiniai

gerinti vandens telkinių buklę (=būklę)

naujų įdėju (=idėjų) generavimas

skirstiti (=skirstyti) lėšas

tūrėti (=turėti) neigiamų pasekmių

prašome pasirašyti ir vieną egzempliorių gražinti (=grąžinti)

šią situaciją iliustruoja ir šešėlinės ekonomikos mąstai (=mastai)

Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas (=Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas)

LR Sveikatos (=sveikatos) apsaugos ministras

Aplinkos ministerijos vandenų (=Vandenų) departamentas

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (=Lietuvos Respublikos darbo kodeksas)

Lietuvos Respublikos Užsienio (=užsienio) reikalų ministerija

 

Skyrybos klaidos

Jūsų teigimu darbo (=teigimu, darbo) projekto dalyje statytojo sprendimu balkonų aptvėrimo stiklas buvo pakeistas

gyventojai nemokamai 4–5 padangas gali pristatyti į stambių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, deja to (=deja, to) niekas nedaro  

be to norėtųsi kad (=be to, norėtųsi, kad) į šių mums svarbių klausimų sprendimą įsitrauktų kuo daugiau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių

mūsų nuomone visoms (=mūsų nuomone, visoms) psichikos sveikatos įstaigoms reikalinga specifinė specializuota posistemė

kol nebus sukurta psichikos sveikatos e. posistemė psichikos sveikatos centras (=e. posistemė, psichikos sveikatos centras) galėtų naudotis „E. sveikata“ sistemos suteikiamomis galimybėmis išrašant e. receptus

atlikdami mokėjimą būtinai nurodykite buto ar patalpos apie (=patalpos, apie) kurią prašote pateikti informaciją, adresą

Tarybos nuomone ši (=Tarybos nuomone, ši) rekomendacija jau iš dalies įgyvendinta

mūsų ugdytiniai, įsitrauks (=mūsų ugdytiniai įsitrauks) į Lietuvos visuomenės gyvenimą

 

Žodyno ir gramatikos klaidos

atsižvelgiant (=atsižvelgdami) į numatomus vykdyti  kraujo donorystės programų atnaujinimo darbus, prašome paskelbti apie mobilaus punkto ne darbo dienas

atsižvelgiant (=atsižvelgdami) į tai, prašome svarstyti galimybę atnaujinti darbo grupės sudėtį

vadovaujantis (=vadovaudamiesi) sutartimi pateikiame įstaigų darbų atlikimo bylas

advokatai, teikiantys antrinę teisinę pagalbą, šiuos asmenis (=šiems asmenims) atstovauja formaliai

prašytume atstovauti tokio asmens interesus (=interesams) teisme ar kitose institucijose

tarnyba turi pareigą kompetencijos ribose (=pagal kompetenciją) atlikti asmens reikalavimo pagrįstumo vertinimą

priimtas sprendimas įtakoja išimtinai bendrijos valdomas lėšas (=daro įtaką išimtinai bendrijos valdomoms lėšoms)

siekia išvengti apsunkinto (=pasunkėjusio) sutarties laikymosi

Europos Sąjungos aukščiausiame lygmenyje (=aukščiausiu lygmeniu) daug dėmesio skiriama būtent jaunimo užimtumo skatinimui (=užimtumui skatinti)

prašome garantinių įsipareigojimų apimtyje per įmanomai trumpiausią laiką pašalinti aukščiau aprašytus ir statinio apžiūros aktuose užfiksuotus defektus (=prašome laikytis garantinių įsipareigojimų ir per įmanomai trumpiausią laiką pašalinti aprašytus ir statinio apžiūros aktuose užfiksuotus defektus)

paviršinių vandens telkinių būklės gerinimas turi būti vienas iš prioritetų 2017–2023 metų laikotarpyje (=2017–2023 metų laikotarpiu)

prašome išvalytą gruntą panaudoti ūkininkės teritorijoje esančios gamybinės aikštelės pagrindo įrengimui (=pagrindui įrengti)

į Jums priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą (=kilnojamąjį ir nekilnojamąjį) turtą

išduotą notaro vykdomąjį įrašą pateiksime vykdymui (=vykdyti)

būtina nedelsiant imtis veiksmų šių priemonių įdiegimui (=šioms priemonėms įdiegti)

siunčia sutartį pasirašymui (=pasirašyti)

centras teikia derinimui (=derinti) dokumentų naikinimo akto projektą

patirtas išlaidas pateiks Jums apmokėjimui (=apmokėti)

tuo pačiu atkreipiame (=kartu atkreipiame) dėmesį, jog sutarties šalims ypatingai (=ypač) svarbu telkti dėmesį į sutarties tikslo siekimą

tuo pačiu (=kartu) norime Jums paaiškinti, jog projektinių pasiūlymų brėžinių pavyzdžiai buvo patalpinti Google diske (=įrašyti į „Google“ diską)