Televizijos ir radijo žurnalistai atsakė į Kalbos inspekcijos anketos klausimus

Data

2017 08 10

Įvertinimas
0
egzamina.png

     Inspekcija, norėdama išsiaiškinti, su kokiais sunkumais susiduria televizijos ir radijo žurnalistai, kokiais kalbos klausimais medžiagos jiems rasti yra sunkiausia ir kokios informacijos labiausiai reikia, parengė apklausos anketą ir paprašė atsakyti į jos klausimus.

     Vertindami savo kalbą beveik visi respondentai nurodė, kad daro atsitiktinių klaidų, jų pagrindinė priežastis – kalbos normų kitimas. Žinių stygių, laiko, įgūdžių stoką ar kitas klaidų priežastis pažymėjo tik keli apklaustieji.

     Didžioji dalis žurnalistų mano, kad daugiausiai daro kirčiavimo klaidų. Iš atsakymų matyti, kad sunkiausiai sekasi taisyklingai kirčiuoti Lietuvos vietovardžius ir nelietuviškus asmenvardžius, taip pat bendrinius žodžius, nors bendrinės kalbos kirčiavimo sistema beveik visiems atsakiusiesiems visiškai arba iš dalies aiški.

     Dėl kalbos dalykų pirmiausia konsultuojamasi su televizijos ir radijo kalbininkais, kolegomis žurnalistais. Visi atsakiusieji naudojasi kalbos ištekliais internete, ypač kirčiuokle ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“.

     Didžioji dalis apklaustųjų sunkiai randa informacijos tarties ir gramatikos klausimais.