Valstybinė kalbos inspekcija sveikina dr. Ritą Miliūnaitę premijos įteikimo proga

Data

2020 06 19

Įvertinimas
2
181510 (1).jpg

      Kalbininkui Petrui Būtėnui atminti skirta literatūros premija įsteigta 2002 m. Šis apdovanojimas teikiamas už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno mokslinės ir pedagoginės veiklos sritis ir lituanistinės veiklos organizavimą.

    Ritos Miliūnaitės interesų sritys – norminamoji kalbotyra, sociolingvistika, interneto lingvistika. Laureatė yra 5 mokslo monografijų, daugiau kaip 45 mokslo straipsnių ir daugiau kaip 85 mokslo populiarinamųjų straipsnių autorė, įvairių kalbos praktikos leidinių bendraautorė ir sudarytoja (svarbiausias iš jų – „Kalbos patarimai“). Kalbininkė prižiūri nuolat pildomą internetinį Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną, su bendraautoriais rengia lietuvių kalbos mokomuosius kompiuterinius žaidimus.

      Premija Ritai Miliūnaitei paskirta už daugiašakę lituanistinę mokslinę ir mokslo populiarinamąją veiklą.

LKI.lt nuotr.