Vilniaus miesto savivaldybėje vyko seminaras

Data

2020 03 12

Įvertinimas
2
88273031_3258149894215789_1668225019286650880_n.jpg

     Kovo 5 d. vyko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kalbos tvarkytojos Sigitos Bertulienės surengtas seminaras, kuriame apie registruojamų prekių ženklų ekspertizę, žodiniams prekių ženklams galiojančius kalbos taisyklingumo reikalavimus kalbėjo Valstybinio patentų biuro direktoriaus pavaduotoja Lina Mickienė, patarėja Barbara Leščevska, Prekių ženklų ir dizaino skyriaus vedėja Digna Zinkevičienė, Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus vedėja Kristina Vilkienė. Šios įstaigos specialistės akcentavo, kad nuo praėjusių metų pradžios įsigaliojo naujas Prekių ženklų įstatymas. Jame įtvirtinta, kad  prekės ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių ar jų pakuotės formos, garsų.

     Akcentuotina, kad ne atskiriems prekės ženklo elementams, o tik visai prekių ženkle esančių elementų visumai yra užtikrinama teisinė apsauga. L. Mickienė pabrėžė, kad, vadovaujantis minėto įstatymo 7 str. 1 d. 6 p., valstybinės kalbos vartojimo ar taisyklingumo reikalavimų nesilaikymas yra pakankamas pagrindas neregistruoti prekių ženklo, jeigu jis prieštarauja viešajai tvarkai arba gerai moralei. Apie pažeidimų valstybinės kalbos apsaugos srityje santykį su viešąja tvarka 2006 m. pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-20/2006, kurioje  nurodė, kad „teismų praktikoje pripažįstama, kad valstybinės kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės priskirtinos prie viešosios tvarkos valstybėje“.

     D. Zinkevičienė pranešė, kad  apie 10 procentų prekių ženklų atsisakoma registruoti dėl jų neatitikimo valstybinės kalbos vartojimo ar taisyklingumo reikalavimams – kai vienoje frazėje vartojami skirtingų kalbų žodžiai. Valstybinės  kalbos inspekcijos pareigūnams, savivaldybių  kalbos tvarkytojams lektorės pasiūlė siųsti pastabas dėl pastebėtų netaisyklingų prekių ženklų, kurie dar nėra oficialiai įregistruoti. Tretieji asmenys (inspektoriai, kalbos tvarkytojai) turi teisę pareikšti rašytines motyvuotas pastabas dėl ženklo atitikties per tris mėnesius nuo paraiškos paskelbimo dienos. Prekių ženklų ekspertizės Valstybiniame patentų biure dažniausiai atliekamos per 1 mėnesį, tačiau naujajame įstatyme yra numatyta ir naujovė – skubi ekspertizė, kuri atliekama dažniausiai per 3-4 darbo dienas sumokėjus papildomą mokestį.

     Prekių ženklas visą teisinę apsaugą įgyja tik ekspertams įvertinus jo atitiktį visiems teisės aktų reikalavimams, įregistravus ir oficialiai paskelbus jį biuletenyje.