Vyko forumas „Teisės kalba ir terminija“

Data

2019 11 29

Įvertinimas
4
129_c5364b3071551f27a54c374406029315.jpg

     Lapkričio 21 d. Teisingumo ministerijoje vyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento ir Teisingumo ministerijos organizuotas profesinis forumas „Teisės kalba ir terminija“. Didžiulio susidomėjimo sulaukusiame renginyje dalyvavo Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų teisininkai, vertėjai, teisininkai lingvistai, kalbos specialistai ir kitų sričių ekspertai.

     Renginys daugiausia buvo skirtas teisės aktų projektų kokybės temoms aptarti. Profesinio forumo dalyvius sveikinusi teisingumo ministro patarėja Rasa Svetikaitė atkreipė dėmesį į vis didėjantį poreikį užtikrinti teisės aktų projektų kokybę ir būtinybę siekti, kad sklandžiai, glaustai ir aiškiai suformuluotos teisės aktų nuostatos būtų tinkamo jų įgyvendinimo garantas. „Nuo to, kaip aiškiai ir kokybiškai bus parengtas teisės aktas, priklauso ir tinkamas asmenų ir teisių įgyvendinimas. Netinkamai parinktas arba pataisytas žodis, konstrukcija, kartais net kablelis gali lemti tokį teisės normos taikymą praktikoje, kurio visai nesiekė teisėkūros subjektas. Deja, bet yra ir tokių pavyzdžių“, – sakė teisingumo ministro patarėja R. Svetikaitė.

     Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento skyriaus vadovė Vitalija Špokienė sveikindama forumo dalyvius paminėjo, kad teisės kalbai ir terminijai keliami ypač dideli reikalavimai, nes taisyklinga teisės kalba ir nuoseklūs terminai – labai svarbi visuomenės kultūros dalis. Suprantama, kad teisės kalbos normos ir terminijos sistema turi visapusiškai atitikti bendrąsias kalbos normas. Todėl tokie teisininkų, kalbos specialistų ir vertėjų susitikimai padeda suburti specialistus, siekiančius atsakingai tvarkyti, tobulinti ir puoselėti šio žanro kalbą ir terminus.

     Ne kartą renginyje nuskambėjo priminimas, kad teisės aktų projektų kokybės, sklandžios ir aiškios teisės aktų kalbos klausimas pastaruosius kelerius metus aktyviai sprendžiamas daugelyje pasaulio šalių, tad skirtingų institucijų atstovų apsikeitimas žiniomis ir gerąja praktika yra ypač svarbus. Savo patirtimi dalijosi Teisingumo ministerijos, Europos Komisijos, Europos Tarybos, ES Teisingumo Teismo) atstovai, Vilniaus universiteto mokslininkės dr. Eglė Kontutytė ir dr. Deimilė Prapiestytė.

     Pirmojoje renginio dalyje buvo kalbėta apie teisės kalbos ypatybes, teisinius ir lingvistinius aspektus pirminėje ES teisėje, ES teisės aktų vertimo kokybės užtikrinimo sistemą ES Taryboje, ES teisės aktų vertimo problemas, teisės kalbos problemas ES teisės aktų įgyvendinimo etape ir sąvokų išaiškinimus Teisingumo Teismo jurisprudencijoje.

     Popietinėje dalyje vienoje grupėje susirinkę teisminių institucijų atstovai aptarė aktualią informaciją, susijusią su procesu dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą. Diskusijos dalyvių susidomėjimo sulaukė informacija apie Teisingumo Teismo lietuvių teisininkų lingvistų vaidmenį prejudicine tvarka nagrinėjamose lietuviškose bylose – nuo Lietuvos teismo prašymo priimti prejudicinį sprendimo gavimo iki sprendimo paskelbimo stadijos. Kitoje diskusijų grupėje kalbėta apie ES institucijų naudojamas metodines priemones, padedančias užtikrinti teisės aktų kokybę, ir poreikį panašią priemonę sukurti Lietuvoje.

     Toks renginys Teisingumo ministerijoje organizuojamas antrąkart. Organizatoriai, atsižvelgdami į didžiulį susidomėjimą šiuo renginiu (dalyvavo 64 institucijų atstovai, tarp jų ir Valstybinės kalbos inspekcijos), ketina tęsti bendradarbiavimą ir kitąmet toliau dalytis gerąja patirtimi.

Parengta pagal Teisingumo ministerijos informaciją.