Teisės aktai

  1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d.  nutarimas Nr. 34 „Dėl medžiagų, gaminių ir normatyvinių dokumentų žymenų rašymo“;
  2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1992 m. rugsėjo 24 d.  nutarimas Nr. 36 „Dėl tarptautinių žodžių „hipoteka“ ir „doktoratas“, „doktorantas“, „doktorantūra“ rašymo“;
  3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 44 „Dėl mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo“;
  4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 47 „Dėl valstybinės lietuvių kalbos ir kitų kalbų vartojimo techniniuose ir normatyviniuose dokumentuose“;
  5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl kinų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl kalbų vartojimo sanatorijoje „Baltarusija“;
  9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  12. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl Biblijos vardų adaptavimo principų“;
  13. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  14. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. sausio 29 d.  nutarimas Nr. 69 „Dėl terminų standartų aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
  15. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“;
  16. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d.  nutarimas Nr. 4 (73) „Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo transporto informacijoje“;
  17. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 5 (74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“;
  18. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 1 (75) „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  19. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2 (76) „Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų“;
  20. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2001 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“;
  21. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;
  22. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2 (91)  „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  23. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. N-9 (98) „Dėl kalbos tvarkytojų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
  24. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. N-10 (99) „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  25. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“;
  26. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  27. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“;
  28. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. N-8 (178) „Dėl  Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“
  29. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2022 m. sausio 6 d. nutarimas Nr. N-1 (190) „Dėl  Lietuvių kalbos rašybos taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. T-12 „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principų, kriterijų ir jų taikymo metodikos patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų einamiesiems tikslams finansavimo sumų pervedimo savivaldybėms, naudojimo, atsiskaitymo ir buhalterinės apskaitos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl teisės aktų pažeidimų mažareikšmiškumo nustatymo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklės

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl 2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-16