Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

KITI VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ IR TAISYKLINGUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

  1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d.  nutarimas Nr. 34 „Dėl medžiagų, gaminių ir normatyvinių dokumentų žymenų rašymo“;
  2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1992 m. rugsėjo 24 d.  nutarimas Nr. 36 „Dėl tarptautinių žodžių „hipoteka“ ir „doktoratas“, „doktorantas“, „doktorantūra“ rašymo“;
  3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 44 „Dėl mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo“;
  4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 47 „Dėl valstybinės lietuvių kalbos ir kitų kalbų vartojimo techniniuose ir normatyviniuose dokumentuose“;
  5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl kinų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl kalbų vartojimo sanatorijoje „Baltarusija“;
  9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  12. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl Biblijos vardų adaptavimo principų“;
  13. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  14. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. sausio 29 d.  nutarimas Nr. 69 „Dėl terminų standartų aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
  15. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“;
  16. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d.  nutarimas Nr. 4 (73) „Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo transporto informacijoje“;
  17. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 5 (74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“;
  18. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 1 (75) „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  19. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2 (76) „Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų“;
  20. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2001 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“;
  21. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;
  22. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2 (91)  „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  23. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. N-9 (98) „Dėl kalbos tvarkytojų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
  24. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. N-10 (99) „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  25. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“;
  26. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  27. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“;
  28. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. N-8 (178) „Dėl  Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos pagrindinės veiklos pajamų apskaitos tvarkos aprašo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl teisės aktų pažeidimų mažareikšmiškumo nustatymo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2016 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2018 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2019 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklės

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2020 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2021 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-06