Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

KITI VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMĄ IR TAISYKLINGUMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimo Nr. 37 „Dėl žodžių sandaros klaidų sąrašo", 1993 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 38 „Dėl sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidų bei neteiktinos žodžių tvarkos sąrašų", 1993 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 39 „Dėl įvairių formų vartojimo klaidų ir linksnių vartojimo klaidų sąrašų", 1993 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl prielinksnių vartojimo klaidų sąrašo", 1993 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 41 „Dėl neteiktinų vertinių sąrašo", 1993 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 42 „Dėl nevartotinų naujųjų svetimybių sąrašo", 1994 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 43 „Dėl lietuvių bendrinės tarties būtiniausių reikalavimų", 1994 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 46 „Dėl neteiktinų svetimybių ir jų darinių sąrašo" ir 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl žodžių ir junginių reikšmės klaidų sąrašo" pakeitimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-5 (106) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 ,,Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ pakeitimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2 (91) „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. N-11 (147) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ pakeitimo“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. N-3 (152) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pakeitimo“

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 patvirtinti Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principai, kriterijai ir jų taikymo metodika

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos pagrindinės veiklos pajamų apskaitos tvarkos aprašo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl teisės aktų pažeidimų mažareikšmiškumo nustatymo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2016 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2018 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2019 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklės

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-06