Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymai

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos pagrindinės veiklos pajamų apskaitos tvarkos aprašo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl teisės aktų pažeidimų mažareikšmiškumo nustatymo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2016 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl 2018 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2019 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklės

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2020 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl 2021 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-06