Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai

  1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d.  nutarimas Nr. 34 „Dėl medžiagų, gaminių ir normatyvinių dokumentų žymenų rašymo“;
  2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1992 m. rugsėjo 24 d.  nutarimas Nr. 36 „Dėl tarptautinių žodžių „hipoteka“ ir „doktoratas“, „doktorantas“, „doktorantūra“ rašymo“;
  3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 44 „Dėl mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimo“;
  4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 47 „Dėl valstybinės lietuvių kalbos ir kitų kalbų vartojimo techniniuose ir normatyviniuose dokumentuose“;
  5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  6. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. vasario 8 d. nutarimas Nr. 52 „Dėl kinų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 56 „Dėl kalbų vartojimo sanatorijoje „Baltarusija“;
  9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl japonų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lietuviškojo atitikmens“;
  12. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 62 „Dėl Biblijos vardų adaptavimo principų“;
  13. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimas Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  14. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. sausio 29 d.  nutarimas Nr. 69 „Dėl terminų standartų aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
  15. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 3 (72) „Dėl kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose“;
  16. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. rugsėjo 30 d.  nutarimas Nr. 4 (73) „Dėl tradicinių vietovardžių vartojimo transporto informacijoje“;
  17. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 5 (74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“;
  18. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 1 (75) „Dėl sanskrito vardų ir terminų rašymo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  19. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. 2 (76) „Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų“;
  20. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2001 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“;
  21. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“;
  22. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. N-2 (91)  „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  23. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. N-9 (98) „Dėl kalbos tvarkytojų bendrųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
  24. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. N-10 (99) „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  25. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. balandžio 5 d. nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“;
  26. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (su visais šio akto pakeitimais ir papildymais);
  27. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5 (136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“;
  28. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. N-8 (178) „Dėl  Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-21