Teisės aktų projektai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas Nr. 18-15358(2) „Dėl Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų pritaikymo grįžtantiems arba atvykstantiems į Lietuvą asmenims bei asmenims, kalbantiems tik užsienio kalba“, žr. čia. (reg. 2019-01-15)

2. Valstybinės kalbos inspekcijos išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto Nr. 18-15358(2)žr. čia. (2019-02-05)

3. Valstybinės kalbos inspekcijos išvada dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto Nr.20-9626(5), žr. čia. (2021-11-10)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-06