Naujienos

IMG_7583.JPG
2019 01 17
Šiauliečiai apie kalbos reikalus

„Reikia toliau eiti tuo keliu, kuriuo einame, nenuleisti rankų ir nepaisyti visokių tinginių beraščių, kurie tingi mokytis, todėl rėkia, kad lietuvių kalba yra blogis.“  

photo-1467293622093-9f15c96be70f.jpg
2019 01 11
Metų pabaigoje padaugėjo netaisyklingos reklamos (papildyta)

Inspekcija pastebėjo, kad televizijos reklama, daranti didelį poveikį visuomenės kalbai, suprastėjo. Tekstuose buvo ne tik kirčiavimo, kitų visuotinai taisomų klaidų, bet net Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimų, nors pradėta diskutuoti, ar nereikėtų atsisakyti Komisijos nutarimu patvirtinto Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo ir viską palikti...

SPAUDŲ foto-1.jpg
2019 01 03
Inspekcija patikrino antspaudų ir spaudų kalbą

  Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos įstatyme nurodyta, kad „antspaudų apyvartos priežiūrą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis pagal kompetenciją atlieka Policijos departamentas, teritorinės policijos įstaigos ir Valstybinė kalbos inspekcija“. Antspaudų apyvartos įstatymo 3 str. 7 p. nustatyta,...

Struktūra ir kontaktai

Donatas Smalinskas

L. e. viršininko pareigas

Įstaigos kontaktai
M. K. Paco g. 4, 10309 Vilnius

Tel. / faks. (8 5)  260 8899
Įstaigos kodas 188779755
El. p. vki@lrvki.lt
Kalbos konsultacijos

Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje

tel. (8 5)  272 4520