Dėl registruojamo juridinio asmens pavadinimo

     Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva, siekiant pagerinti Lietuvos „Doing Business“ reitingą, bet neatsižvelgus į daugkartinius Kalbos komisijos, Kalbos inspekcijos ir Teisingumo ministerijos prieštaravimus, nuo 2020 metų pakeista juridinių asmenų registravimo Registrų centre tvarka. Sąsaja tarp „Doing Business“ reitingo ir pakeitimo yra tokia: naujo juridinio asmens registravimo žingsnių kiekio sumažinimas automatiškai traktuojamas kaip verslo sąlygų gerinimas. Iki tol Registrų centras pateiktą įmonės pavadinimą persiųsdavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertams patikrinti, ar pavadinimas taisyklingas. Ši procedūra buvo nemokama, atliekama tą pačią darbo dieną ir leido užtikrinti, kad bus laikomasi Civilinio kodekso 2.40 straipsnio „Juridinio asmens pavadinimo sudarymas“ nuostatų. Panaikinus šią paslaugą konsultacija su Valstybine lietuvių kalbos komisija liko tik rekomenduotina, juridiniai asmenys privalo patys užtikrinti, kad jų registruojami pavadinimai būtų sudaromi nepažeidžiant lietuvių kalbos normų.

     Kalbos inspekcija tikrina, ar laikomasi taisyklių, patvirtintų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“, kuriomis remiantis turi būti sudaromi juridinių asmenų pavadinimai, ir pagal galimybes įspėja įmonių savininkus, jeigu jų įregistruotas pavadinimas neatitinka taisyklingumo reikalavimų.

     Juridinio asmens pavadinimas naudojamas antspaude ir teisiniuose dokumentuose, atidarant banko sąskaitą, iškabose, reklamoje (viešuosiuose užrašuose), prekių etiketėse, aprašuose, registruojant prekės ženklą ir pan., todėl tikėtina, kad ateityje dėl netaisyklingo pavadinimo įmonių savininkai turės verslo sunkumų. Kalbos inspekcija nuo 2020 metų deda daug pastangų, kad įmonių pavadinimų registravimo tvarka būtų grąžinta, aiškiai reglamentuota, kad verslas, jau įregistravus įmonę, būtų apsaugotas nuo realios finansinės ir moralinės naštos.

     Konsultacijas dėl pavadinimų taisyklingumo nemokamai ir operatyviai teikia Valstybinė lietuvių kalbos komisija, tel. (8 5) 272 4520 ir el. paštu [email protected]. Dėl teisinių aspektų galima kreiptis į Kalbos inspekciją.

     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos taisyklės, patvirtintos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“, žr. čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-13