Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

 Teisinio reguliavimo stebėsenos vykdymas nenumatytas teisės aktuose.

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

 Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais Valstybinė kalbos inspekcija neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos.

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

 Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais Valstybinė kalbos inspekcija neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, todėl ši informacija neteikiama.

Atnaujinimo data: 2023-11-13