Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų laikymas

     

       Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas. Valstybinės kalbos mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ ir 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

       Primename, kad Vyriausybei priėmus pakeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d. laikyti egzamino nereikės paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, kuriems būtina mokėti kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu (vairuotojai, prekybos darbuotojai ir pan.), jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Tokie asmenys bus laikomi įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

     Inspekcija tikrina, ar policijos ir teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įmonių, įstaigų vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo“ nustatytas kategorijas.

      Primename, kad kandidatų, norinčių laikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminus, registracija vykdoma NŠA e-paslaugos sistemoje https://eksternams.nsa.smm.lt/

     Egzaminai vyksta Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centre, Kauno g. 43, mob. 8 633 52 737; Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje, Vytauto g. 14, tel. (8 380) 52 878; Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijoje, Ežero g. 14, tel. (8 5) 237 1485; Visagino „Verdenės“ gimnazijoje, Taikos pr. 21, tel. (8 386) 72 969; Trakų suaugusiųjų mokymo centre, Birutės g. 42, tel. (8 528) 51 619 ir kitose savivaldybėse.

      I kat. valstybinės kalbos mokėjimo egzaminas numatytas gegužės 20 d. 10 val. (skaitymo ir rašymo dalis, klausymo dalis), kalbėjimo dalis – gegužės 20 d. 13 val.

Egzaminų tvarkaraštį 2024 metams rasite čia.

Nuorodos: 

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/12/2023m_egzaminu_tvarkarastis_be_lygiu.pdf (egzaminų tvarkaraštis);

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2023/02/VK_komisiju_pasikeitimai_2023_02-10_net.pdf (bazinės mokyklos, kuriose 2022–2023 m. m. vyksta egzaminai).

 

 

 

 

 

     

Atnaujinimo data: 2024-04-29