2021 metais Inspekcija patikrino 50 įmonių ir įstaigų

Data

2022 01 17

Įvertinimas
3
Įmonių raštų tikrinimas.jpg

     Įvairių įstaigų ir gyventojų aptarnavimo įmonių vadovai ir darbuotojai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kategorijas. Praėjusiais metais patikrintas Studijų kokybės centras, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, „Susisiekimo paslaugos“, UAB „Toksika“, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, Vilniaus Jono Pauliaus II, Vladislavo Sirokomlės, Trakų Vokės gimnazijos, „Vilnios“ pagrindinė, Antakalnio pradinė mokyklos, Salininkų, Vaduvos lopšeliai-darželiai, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubai „Žvaigždutė“, „Lakštingala“ ir kitos įmonės bei įstaigos.

     Tikrintose įmonėse ir įstaigose egzamino nėra išlaikęs 121 darbuotojas, Inspekcija jiems surašė nurodymus įpareigodama tai padaryti per nustatytą terminą.

     Atkreipiame dėmesį, kad egzamino nereikia laikyti asmenims, įgijusiems pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba, įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau, baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas, išlaikiusiems mokyklinį (valstybinį) gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

     Pranešame, kad Vyriausybei priėmus pakeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d. laikyti egzamino nereikės paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, kuriems būtina mokėti kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu (vairuotojai, prekybos darbuotojai ir pan.), jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Tokie asmenys bus laikomi įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.