Apie rugpjūtį įregistruotus įmonių simbolinius pavadinimus

Data

2021 09 13

Įvertinimas
2
Diagramos (rugpjūčio) (2)-page0001.jpg

     Nuo praėjusių metų sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė juridinių asmenų pavadinimų registravimo tvarką. Iki tol Registrų centras pateiktą įmonės pavadinimą persiųsdavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertams patikrinti, ar pavadinimas taisyklingas.

     Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva panaikinus šią paslaugą juridiniai asmenys privalo patys užtikrinti, kad jų registruojami pavadinimai būtų sudaromi nepažeidžiant lietuvių kalbos normų.

     Valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnis įpareigoja Lietuvoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus sudaryti laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų. Toks teisinis reikalavimas detaliau reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnyje „Juridinio asmens pavadinimo sudarymas“, o taisyklės, kuriomis remiantis turi būti sudaromi juridinių asmenų pavadinimai, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“.

     Kalbos inspekcija tikrina, ar laikomasi šių teisės normų, įspėja įmonių savininkus, jeigu jų įregistruotas pavadinimas neatitinka taisyklingumo reikalavimų.

     Pateikiame 2021 m. rugpjūčio mėnesį įregistruotų juridinių asmenų pavadinimų duomenis.