Birželį įregistruotų įmonių pavadinimų duomenys

Data

2021 07 29

Įvertinimas
3
Įmonių raštų tikrinimas.jpg

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo praėjusių metų sausio 1 d. pakeitė juridinių asmenų pavadinimų registravimo tvarką. Iki tol Registrų centras pateiktą įmonės pavadinimą persiųsdavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertams patikrinti, ar pavadinimas taisyklingas. Ši procedūra buvo nemokama, atliekama tą pačią darbo dieną ir leido užtikrinti, kad bus laikomasi Civilinio kodekso 2.40 straipsnio „Juridinio asmens pavadinimo sudarymas“ nuostatų.

     Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva panaikinus šią paslaugą juridiniai asmenys privalo patys užtikrinti, kad jų registruojami pavadinimai būtų sudaromi nepažeidžiant lietuvių kalbos normų.

     Valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnis įpareigoja Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus sudaryti laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų. Toks teisinis reikalavimas detaliau reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 straipsnyje „Juridinio asmens pavadinimo sudarymas“, o taisyklės, kuriomis remiantis turi būti sudaromi juridinių asmenų pavadinimai, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“.

     Kalbos inspekcija tikrina, ar laikomasi šių teisės normų, įspėja įmonių savininkus, jeigu jų įregistruotas pavadinimas neatitinka taisyklingumo reikalavimų.

     Pateikiame 2021 m. birželio mėnesį įregistruotų juridinių asmenų pavadinimų duomenis.