Inspekcija tikrino įmones ir įstaigas

Data

2021 05 04

Įvertinimas
4
573_e1bb260db5c2f83f65716b8285d67f3b.jpg

     Inspekcija tikrina, ar įstaigų ir įmonių – policijos ir teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įmonių – vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ nustatytas kategorijas.

     Per pirmą šių metų ketvirtį patikrintos Vilniaus „Žaros“ ir Grigiškių gimnazijos, Jono Pauliaus II progimnazija, Pavilnio pagrindinė ir Lazdynų mokyklos, „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, Žolyno vaikų socialinės globos namai, Grigiškių meno mokykla, Policijos klubas vaikams ir jaunimui, VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, UAB „Vilniaus apšvietimas“ ir kitos įstaigos bei įmonės.

     Paaiškėjo, kad egzamino tikrintose įmonėse ir įstaigose nėra išlaikę 26 darbuotojai, todėl Inspekcija jiems surašė nurodymus įpareigodama tai padaryti per nustatytą terminą.

     Atkreipiame dėmesį, kad egzamino nereikia laikyti asmenims, įgijusiems pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba, įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau, baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas, išlaikiusiems mokyklinį (valstybinį) gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

     Praėjusiais metais Inspekcija patikrino 50 įmonių ir įstaigų, nurodymus išlaikyti egzaminus surašė 63 asmenims.