Trečią metų ketvirtį televizijos ir radijo laidose pastebėtų kalbos klaidų apžvalga

Data

2021 10 18

Įvertinimas
3
III ketvirčio klaidos (2) - Copy-page0001 (1).jpg

     Per trečią šių metų ketvirtį Inspekcija patikrino 13 sporto transliacijų, 2 specialiąsias, 16 televizijos, 3 radijo laidas, 7 televizijos ir 2 animacinius serialus. Pastebėta leksikos, gramatikos, kirčiavimo klaidų.

     Pateikiame būdingesnių klaidų apžvalgą.

Leksikos klaidos

Ne ta reikšme buvo vartojami žodžiai apvienyti, ypatingai, pa(si)krauti, uždėti.

Apvienyti nevart. r. „suvienyti“:

kuri leidžia apvienyti (=suvienyti) įvairių profesijų pastangas.

Ypatingai nevart. r. „ypač“:

ar pavyks išlaikyti distancijas, ypatingai (=ypač) kontaktinėse sporto šakose.

Pa(si)krauti nevart. r. „įkrauti“:

pasikrauti (=įsikrauti) automobilį elektra;

kaip yra su tuo automobilio pakrovimu (=įkrovimu) elektra.

Uždėti nevart. r. „skirti, nustatyti“:

pralaimėjusiai Vokietijai uždėti (=nustatyti; skirti) patys įvairiausi draudimai.

 

Gramatikos klaidos

Daryta klaidų vartojant vardininką, kilmininką, naudininką, galininką, vietininką, prielinksnius po, prieš, , jungiant sakinio dalis, vartojant įvairias formas.

Vardininkas nevartotinas neapibrėžtam kiekiui reikšti su veiksmažodžiu atsirasti:

kai atsiranda pinigai (=pinigų), žmonės padarys bet ką.

Skaitvardžių kilmininkas nevartotinas su aukštesniojo laipsnio prieveiksmiais (ne) daugiau, (ne) mažiau lyginimui reikšti:

ne daugiau devynių bus (=ne daugiau kaip devyni bus);

jai ne mažiau tūkstančio metų (=ne mažiau kaip tūkstantis metų).

Galininkas nevartotinas paskirčiai reikšti:

ūsai puikiai tinka aptikti grobį (=grobiui aptikti);

prasideda pasaulio lietuvių konferencija, skirta aptarti diasporos veiklą (=skirta diasporos veiklai aptarti);

priemones, skirtas užkirsti kelią (=keliui užkirsti).

Galininkas nevartotinas su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui arba siekimui reikšti:

ketinu vykti patyrinėti salą (=salos);

puolė gelbėti šį kamuolį (=šio kamuolio).

Vietininkas tame nevartotinas daikto būviui, būsenai ar būdui reikšti:

čia unikali dvikova ir tame (=ir tuo), kad Ruanda antrąkart atveža;

Didžioji žiūrovų dalis, tame tarpe (=tarp jų) ir aš.

Prielinksnis po su įnagininku nevartotinas veiksmo būdui nusakyti:

visi būna po (=su) viena vėliava;

rusai po olimpine (=su olimpine) vėliava dalyvauja.

Prielinksnis prieš nevartotinas su veiksmažodžiu pralaimėti objektui reikšti:

kokiu įvarčių skirtumu mes galim pralaimėti prieš Ameriką (=Amerikai).

Prielinksnis nevartotinas apibendrintai vietai pagal darbo priemonę reikšti:

sulaikyta neblaivi už vairo (=prie vairo).

 

Dauginiai skaitvardžiai nevartotini su daiktavardžiais, kurie turi ir vienaskaitą, ir daugiskaitą:

trisdešimt aštuoneri (=aštuoni) vyrai ir moterys;

dvejos (=dvi) salos iš eilės.

Veiksmažodžio numatyti sangrąžinė forma nevartotina neveikiamosios rūšies reikšme (jeigu veiksmas negali vykti savaime):

kokie galimi scenarijai nusimato (=kokie numatomi scenarijai; kokie scenarijai galimi).

 

Veiksmažodžiai su priesagomis -inėti, -dinėti nevartotini tęstiniam kartiniam veiksmui reikšti:

partneriai amerikiečiai savo dėmesį visiškai nukreipinėja (=visiškai nukreipia) į Pietryčių Azijos regioną;

pirmąjį setą atsilikinėjo (=atsiliko) nuo savo varžovės.

Samplaika o taip pat nevartotina vienarūšėms sakinio dalims ir sakinių dėmenims pridurti:

nekantrauju pamatyti, kas manęs laukia kelionėje: upė, kraštovaizdis, o taip pat (=kraštovaizdis, taip pat) iššūkiai;

tarp klientų mes su Gustavu, o taip pat ir jūs (=mes su Gustavu, taip pat ir jūs), mieli žiūrovai.

 

Kirčiavimo klaidos

Buvo netaisyklingai kirčiuojami valstybių ir jų sostinių pavadinimai, Lietuvos vietovardžiai.

Áirijos (=Aĩrijos), Áirija (=Aĩrija);

Grenada (=Grenadà);

su Jungtine Karalỹste (=Karalystè);

Kosta Rìka (=Kosta Rikà);

Rio de Žaneĩre (=Rio de Žaneirè);

Roterdãmą (=Ròterdamą);

Jùrbarke (=Jurbarkè);

Rokiškio apylinkės netoli Obelių̃ (=Obẽlių);

Šilaĩnių (=Šiláinių),Šilaĩnius (=Šiláinius).