Valstybinė kalbos inspekcija š. m. trečią ketvirtį patikrino 12 įmonių, įstaigų

Data

2022 10 17

Įvertinimas
1
Įmonių raštų tikrinimas.jpg

     Inspekcija kontroliuoja, ar įstaigų ir gyventojų aptarnavimo įmonių vadovai ir darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kategorijas. Šių metų trečią ketvirtį patikrinta Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos sporto centras, VšĮ „Sportas ir poilsis“, Ozo gimnazija, Vilniaus mokykla-darželis „Saulutė“, Vilniaus lopšeliai-darželiai „Gelvonėlis“, „Liepsnelė“, „Zylutė“, Šilelis“, „Paslaptis“  ir kitos.

     Tikrintose įmonėse ir įstaigose egzamino nėra išlaikęs 21 darbuotojas, Inspekcija jiems surašė nurodymus įpareigodama tai padaryti per nustatytą terminą.

     Atkreipiame dėmesį, kad egzamino nereikia laikyti asmenims, įgijusiems pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba, įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau, baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas, išlaikiusiems mokyklinį (valstybinį) gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

     Vyriausybei priėmus pakeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d. laikyti egzamino nereikia paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams, kuriems būtina mokėti kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu (vairuotojai, prekybos darbuotojai ir pan.), jeigu jie yra įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Tokie asmenys bus laikomi įgijusiais pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.