Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymai

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. T-12 „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės principų, kriterijų ir jų taikymo metodikos patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų einamiesiems tikslams finansavimo sumų pervedimo savivaldybėms, naudojimo, atsiskaitymo ir buhalterinės apskaitos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2015 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl teisės aktų pažeidimų mažareikšmiškumo nustatymo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-19 patvirtintos Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklės

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2022 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl 2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Ūkio subjektų veiklos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2024 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti, paskirstymo 2024 metais“

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-03